Del 1 - Menneskene på flåtene

Forføreren

Den kloke og intelligente mannen med bøkene begynner å tale til menneskene på flåten. Alle ser på ham og lytter. De vet at fra hans hode kommer det visdom og fra hans munn vil det komme kloke ord.

–Jeg har studert den menneskelige natur og menneskets sjelsliv. Jeg vet hvordan ungdommer reagerer på slike advarsler som den fremmede mannen på elvebredden roper ut.

Slik begynner mannen med bøkene å tale. Og han fortsetter:

–Slike advarsler gir menneskene skyldfølelse. Det gjør at de blir nervøse og urolige for fremtiden. Det er psykologisk uheldig fordi det virker nedbrytende på ungdommens selvtillit og selvbilde og selvfølelse. Det hindrer dem i å realisere seg selv og utvikle selvet, og bli selvstendige som individ.

–Når det gjelder kartet som den fremmede mannen har, så kan jeg si at det kartet er riktig for dem som tror at kartet er riktig. Men for de som ikke tror at kartet er riktig, så er kartet helt ubrukelig som orienteringsmiddel i terrenget. Det er nemlig umulig å tegne et kart som stemmer overens med terrenget, fordi terrenget oppfattes forskjellig av hvert enkelt individ.

–Det finnes mange forskjellige kart over terrenget, meget gode kart, som er tegnet av intelligente menn og kvinner som har tenkt kloke tanker, og de kartene er også av nyere dato enn det gamle kartet som den fremmede mannen på elvebredden har.

–Det er ingen som med sikkerhet kan vite hvordan terrenget ser ut, eller om det ser ut i det hele tatt. Det finnes derfor ikke noe kart som kan sies å være riktig, og heller ikke noe kart som kan sies å være galt eller feil. Enhver kan tegne sitt eget kart slik hun selv oppfatter terrenget og omgivelsene. Eller hun kan velge å bruke et av de gode kartene som kloke og vise mennesker har laget. Det finnes kart som passer til enhver persons lyster, vilje, behov og personlige ambisjoner og begjær.

–Det gjelder å se positivt på alt. Dersom en oppfatter det slik at det ikke er noen foss lenger fremme i elven, eller velger å tro at det ikke er noen foss, da er det ingen foss. Dersom en velger å tro at det er en foss, da er det en foss, men bare for den som tror at det er en foss. Det avgjørende er hva hun kan visualisere i tankene. Det er visjoner og drømmer, personlige lyster og begjær, og selvbilde som skaper den enkeltes virkelighetsoppfatning. Det gjelder derfor å skape virkelighet ut fra sin egen oppfatning av terrenget, og sette alt inn på å gjennomføre sine planer og personlige ambisjoner, uten hensyn til andre, og uten å tenke på hvordan elven ser ut lenger fremme.

Den kloke og intelligente mannen med bøkene avslutter talen til menneskene på flåten.

 

forrige side innhold neste side