Open hand


Ho er så veik
den opne handa,
verjelaus og lett å såre.

Men berre ei open hand
kan tørke tårer
og gje brød
til den som svelt.
Berre med open hand
kan du kjærteikne
eit barn
og den du elskar.
Berre ei open hand
kan du rekkje bror din
til fred og forsoning.
Berre den opne handa
kan du rekkje mot nesten din
og mot Gud.

Sterk er ho
den opne handa.
Sterk
i arbeid
og tilbeding.




Johan Sorknes

(til innhold)