Møt meg Herre


Møt meg, Herre, møt meg i ditt eget ord,
når jeg kommer til deg ved ditt nådebord!
Du har alt jeg trenger, nåde, kraft og fred.
Løs fra alt som stenger,
ved din kjærlighet!


Dann meg slik som leret til et ærens kar,
til det ene ønske jeg i hjertet har,
er å bli så stille i Din mesterhånd
at ditt eget bilde
preges i min ånd!


Vis meg dine veier, fyll meg med din Ånd!
Gi meg daglig seier ved din sterke hånd!
Bruk meg, du, min Herre, som ditt lys, ditt salt!
Hjelp meg lydig være,
trofast gjennom alt!
Johan Sorknes

(til innhold)