I Betlehem


Å sæle stund i Betlehem
med song av englekor!
Ver glad og sæl, din Frelsar kjem,
ver sæl, du arme jord!

Lukk Barnet inn
i sjel og sinn!
Frå stallen himmelljoset skin!

I krubba ligg Guds eigen son,
vår Frelsar og vår von.Kom, la oss gå i stallen inn,
Guds under ser vi der!
I stallen mørk vi Ljoset finn,
for Frelsaren er her!

Kom, la oss gå
og Barnet sjå,
ein konge sveipt i halm og strå.

Høyr, englar syng i jubelkor
ein song om fred på jord!«Ein Frelsar er dykk fødd i dag!»
er englars glade song.
Så syng med alle folk på jord
slik englar song ein gong!

Å, sæle ord:
Ein Frelsar stor
er send av kjærleik til vår jord.

Så la oss då til stallen gå
og Frelsarbarnet sjå!


Johan Sorknes

(til innhold)