Til ei lita jente


No i vårens fagre dagar
veks det blom av mange slag.
Blomen ynskjer det seg lagar
at du tek han med ein dag.


Liten blom i småe hender
saman med ein liten smil,
vert ei solstråle du sender
den som du gjev blomen til.
Johan Sorknes

(til innhold)