Til en ungdom


Jesus kaller! Vil du følge
Ham til kamp i lysets hær?
Det kan bare den få gjøre
som vil leve Herren nær.
Hjelpe syke, sår forbinde,
lege såret synden slo,
det kan bare den få gjøre
som hos Ham får kraft og mot.


Lære andre livets veier,
peke på Guds dyre Lam,
det kan bare den få gjøre,
den som selv er lært av Ham.
Ingen engel fikk det oppdrag,
han forstår ei nådens bud.
Det kan bare den forklare
som fant nåde hos sin Gud.


Jesus kaller! Svar ham! Følg ham!
Still deg villig frem på vakt!
Men det kan du bare gjøre
om ditt offer helt er lagt
på Hans alter, dette offer
som er DEG med alt du er.
Bare den som helt er ofret,
kan han bruke i sin hær.
Johan Sorknes

(til innhold)