Ver helsa, Krist


Ver helsa, kross, vår eine von,
Guds kjærleiks store gåte!
Vi løfter auga mot Guds son,
og syndaren finn nåde.

Ver helsa kross! Ver helsa, Krist!
Vår synd du ville bere.
Di nagla hand, ho gjer det visst
at du vår bror vil vere.Di nagla hand med djupe sår
ho løyser syndebanda.
Kvart villsamt hjarte freden får
ved denne frelsarhanda.

Du såra vart og knust for oss.
For alt du måtte bere,
ver helsa, Krist! Du for din kross
skal eige evig ære!
Johan Sorknes

(til innhold)