Se, folk er på spor av Jesus

De har sett tegnene

Fort, vi må gjemme Ham


La oss se, 'tømmermanns sønn'
småkårsfolkets og fiskernes venn
en forstyrrer av religiøs sømmelighet

Vi kreerer ham en Doktor Theol.
gir ham praktbrodert messedrakt
høyærverdig skikkelse

De finner aldri på
å lete etter Ham her.


Åh, vestlandsdialekten kunne røpe Ham
Han bruker folkets eget språk

Vi dubber ham til Kanaans glosedrakt
vi lærer ham knuskteologiske fagtermer -
se så, ingen fare for at
det skal fange oppmerksomheten.


La oss atter se -
saktmodig kom han,
en smertens mann
ikke noe å helle sitt hode til

La oss oppføre stasbygg, monumenter
langt vekk fra fattigkvarteret

vi heller på røkelse og akustikk
gullkar og alterlys

så er de vel pent parkert


de er kommet på sporet av Ham,
almenheten
men nå har vi gjemt Ham fint(fritt etter Steve Turner)