HEDENSKAPET under JULEPYNTEN


eller: Hvem julegavene er innviet til


Litt reprisekino fra en nå henvandret skravletavle (bbs) ...
med innledende analyser av julegløggens ingredienser.

HR


> . . . til ettertanke.  Julen er en hedensk tradisjon,
> bygget på vinterblotet  . . .
Og ikke minst på romernes eldgamle saturnalia-fest,
som hadde tvilsomt nok rykte på seg alt i hin hedenskapets tid,
da sportsfeirerne stemte i sine oder til olympens zeus.
....

"Gjør det noe, det?"
Vel, folk som krever å få ture fest finner seg alltid anledning -
"vi lever i den kultur der ingenting spiller rolle",
som Elin Brodin bemerker om tidens spirituelle svimerus.

.. men med slik appell til dypere religiøse følelser med i 'pakkeordningen' --
samt et stedse implisitt hint om den statlig autoriserte, rettelige velsignelse utøst --
da skader det ikke å helle i et par bøtter nøktern orden.


At 'X-mas' er en cocktailmix stinn av eldgammel blandkult er nok "til dels kjent" som fellespensum i selskapslivet.
Detaljene kan dog bli sterk servering selv for mange av juledrammens utøvende tilhengere.


jo, Granen var viet odin.
Det ble hengt julegaver til ham
på nåletrærne ved kultstedene:

* hengte menn *(.. hyggelig selskap å hedre Jesusbarnet med ?)


Hanged Rowman tilskrev også odin å være 'giver' av en slags nådegaver -
men prisen var jo dødsstiv.

'viet odin' har siden vært et boklig uttrykk for 'hengt'.

- - -


> At kirken 'stjal' festen, og koblet den sammen med Jesu
> fødsel, kan man fundere over.


Sånt var først uhørt i nær 200 år, og deretter sterkt kontroversielt hos de troende i hundre år til.
Den fromme advokat og teolog Tertullian var opprørt over hvor lett hin sene tids barn tok på å blande seg i hedningenes festorgier.

Like deretter oppfant keiseren Kirkepolitikken -
og den har vi gående til denne dag.

'Kirkeadministrasjonen' skulle snart trenge den gamle apostel- ledelse ut av redet.
Virksomheten ble dreid fra forkynnelse av et bestemt budskap, til overholdelse av forskrifter kirkehøytider og seremonivesen --
gammel romersk keiserpolitikk, innsiktet mot å amalgamere og herske.


En rasjonell statsstyring forutsetter at (vi) legfolk ikke må spille statens tid papir og arbeidskraft
med uautorisert diskusjon av teologiske nyanser...
La staten Kontrollere Normere og Regulere i alle sunnhetssaker, det monne vedrøre kropper eller sjeler...

Julefeiringen av dagens tapning, er importvare og faktisk ikke særlig mange generasjoner gammel.

  --  --  --

>  Jesus kunne ikke være født i desember -
>  har jo en del forskere hevdet.

Derimot var 25.desember kultdagen for solguden og et langt hærtog avledede
hedenske kultobjekter gjennom tidene.
odin og 'fader Xmas' nedarver siden trekk fra samme sol/ildgud.
..

I desember pleier ikke sauene å få gå ute på markene rundt Bethlehem:
da ligger det gjerne snø, og hyrdene går i hi selv.

Noen ulldyr må visstnok tjenestegjøre der i jula nå i de senere år,
men det er helst arrangert for ikke å skuffe turistene.
It's just a sheep trick...

[] . . .

HR

Grafikken er levert av Graphic Garden og MousePad

Graphic Garden