Okkulte øvelser som pliktig skolefag?

Sammendrag fra nyhetskilder, primært i Tyskland

 
At skolebarn forsøkes nådd med okkulte nådemidler, er ikke helt nytt:

Alt i 1989 kunne avisen Frankfurter Rundschau melde om en okkult "vekkelse" blant skolebarn i Tyskland, der barna smøg seg inn på toalettene for å påkalle åndene med pendler og ritualer.
Saken kom opp på stortingsnivå, da eksperter på religiøst kultvesen advarte om risikoen for psykiske skader.

Men ante noen dengang at den okkulte bølgen skulle få fotfeste i skolens læreplaner, og bli tvungen undervisning under skolemyndighetenes segl og vedtak?

I skolens undervisning kunne barna møte metoder som Qi Gong, pendler og vandrende glass.

Listig innføres okkult praksis under uskyldig lydende forkledninger som "stillhetsøvelser" og "fantasireiser".

"Stillhetsøvelsene" foregår under lærernes ledelse.
Det er meningen at deltagerne skal falle i en transetilstand mens de lever seg inn i å være et dyr, en blomst eller en sky. Fantasireisene kan gå ut på å tenke seg at en kommer inn i en annen verden gjennom en magisk åpning eller portal, eller på et flygende teppe.
Er en nådd litt lenger i faget, skal en erfare å få kontakt med hjelpere eller visdomsånder som kommer til en under fantasiøvelsene.
Disse metoder har ellers sjamaner og spiritister pleid å benytte: åndemanere, tradisjonelle magikere og hekser innviet i ulike verdensdelers hemmelige kunnskap.
Det fjerne østens religioner gjør bruk av lignende teknikker for å frigjøre utøveren fra kretsløpet av reinkarnasjoner i søken etter Utslukkelsen. Magi-sirkler og hekseskoler byr på opplæring i samme ferdigheter.

Kristne foreldre i flere land opplever seg i økende grad trengt på defensiven i sine forsøk på å verge sine rettigheter til å velge hva slags opplæring barna skal ha.
Skolemyndigheter, rettsapparat og barnevern vil ha frie hender til å sinnsforandre barna.
Endel foreldre vil ta barna sine ut av skoleverket, siden de misliker slik tvungen okkult opplæring.
I Tyskland har det da vist seg at skolemyndigheter ikke vil godta "religiøse reservasjoner" -- i stedet truer de foreldrene med bøtestraffer på saftige beløp, 1000 Mark har vært nevnt.

Det er blitt til ny kamp om lovgivningen, men nyhetsmedia har vist liten interesse for å gjengi hva som skjer.

Om skolen skal gi plass for åndelige øvelser, måtte det ikke da heller bli bønn i gammel tradisjonsfestet skikk?
Men dette her er jo moderne og "pedagogiske" metoder, påstår de tidsriktige skolemyndighetene.
Stillhetsøvelsene menes å innøve konsentrasjon -- og dertil "kjennskap til det indre rom" samt "basisøvelser med rom og tid, selvet og de andre", hevdes det fra de reformriktig tenkende.
Pedagogiske institutter har kjøpt hele pakken, og tilbyr lærerne større seminarer i kropps- og mentale øvelser, fantasireiser og meditasjonsdans. De skal så instruere skolebarna i å oppnå mottagelige, selvbevisstgjorte sinnstilstander og finne "seg selv".

Denne okkultismen går ut engros til barna fra lagersalg, mens mer erfarne sjamaner selv advarer mot dystre faremomenter som skrekkvisjoner og psykiske forstyrrelser -- resultater av nettopp slike øvelser. Men pedagogene vil fremstille det som sunt og harmløst -- barna må da bli bevissthetsutvidede og grenseoverskridende og gjøre transcendentalt åndelige erfaringer?

Stadig oftere finner man helseskadelige virkninger hos barn som tar del i skolens servering av seanser. Typisk er nifse drømmer, uro og kaosfølelser, tinnitus (støylyder fra det indre øre) og psykiske forstyrrelser som selvmordstanker.

Situasjonen krever at det slås alarm for full offentlighet, da skolemyndigheter i flere land åpenbart må ha forsverget seg på å gjennomføre "reformen" -- uten hensyn til enkeltstående protester, som bare blir latterliggjort eller ignorert.

Det er oppvist stor freidighet fra skolemyndigheter i å suspekt-stemple foreldre som reagerer på den tvungne okkultopplæringen. Da skal dette plutselig hete usunne "fundamentalistiske" holdninger fra foreldrene -- den eneste åndelige retning som antas å kunne skade noen, så å si, er å tro alvorlig på Bibelen!
Foreldre som ikke er sterkt nok bevisste i sine motforestillinger, fristes da til å droppe det hele for fredens og behagelighetens skyld. Alltid enklest å svømme med strømmen?

Slik er det fare for at tenkningen i hele vårt samfunnsklima glemmer bort hvem som i grunn og opprinnelse skulle inneha foreldrerettigheter til barna, og apatisk lar de små sjeler være bortsatt til det offentlige på nåde eller unåde.

 
(sammendratt av tyske magasin-artikler etc.)

 

Lenker til relatert stoff:

Fra den danske frikirkelige forkynner M. Graul, som er godt kjent med tyske forhold:
Infiltrerende okkultisme i skolen   og videre
Sirkulæret Okkultisme i skolene

Urgent Warning - samstemt vitnesbyrd fra USA

Flere lenker til bl.a. foreldrerett-spørsmål:   Pedagogiske lenker

Foreldrerettens grunnlag i Guds lov, eller Keiserens nåde?   Obeying the Law   - tankevekkende.
"Parents are actually being taken to court, sometimes even being jailed for doing nothing more than homeschooling their children."