Gå av sted, stå fram i templet og forkynn alle dette livs ord for folket! -Apg 5:20

Og du skal tale til dem alle disse ord, men de skal ikke høre på deg. Du skal rope til dem, men de skal ikke svare deg. Du skal si til dem: Dette er det folk som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst og ikke tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn. -Jer 7:27,28


skyer

Del 2 - Menneskene på elvebredden


Sosialt fellesskap

På elvebredden står noen mennesker og betrakter flåtene som driver sakte med strømmen ute på den brede elven. Det er både unge og eldre blant dem. De virker glade og lykkelige. Og de er gode og mette etter å ha spist et godt måltid mat.

Det er fint å se på all den prektige og fine ungdommen på flåtene som nyter livet og en bekymringsløs tilværelse.

De ser ikke menneskene som ligger i kjølvannet av flåtene, og hører ikke de døendes svake rop om hjelp.

Det er ikke fordi at synet deres er svekket, eller at de har dårlig hørsel, men fordi de bare ser det som de ønsker å se, og hører bare det som de ønsker å høre. Dessuten har de så dårlig tid, for de har så mye å gjøre.

De er alle med i forskjellige sosiale fellesskap, og de er travelt opptatt med å organisere og administrere foreninger og sangkor, skrive taler og bøker, utgi blader og aviser, og reise rundt i landskapet for å delta på gode møter eller besøke foreninger. I tillegg til alt dette så er de travelt opptatt med å arrangere møter og hyggelige samvær for ungdom og andre sosiale grupperinger - alt etter kjønn og sosial status, og samle inn penger til flotte forsamlingshus hvor de kan holde gode taler til mennesker som sitter med ryggen mot andre og ser på ham som holder den gode talen.

De er alle travelt opptatt med ett eller annet, og de har så mye å gjøre.

 

forrige side innhold neste side