–Men det skal komme en tid da de ikke lenger skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten - - 2Tim 4:3

–For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

–Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Apg 20:30


skyer

Del 3 - Konfrontasjonen


Oppdragsgiveren og oppdraget

Mens de voksne og forstandige menneskene på elvebredden har talt til den fremmede mannen, har han vedblitt å rope ut sin advarsel til menneskene på flåtene som har passert forbi ute på elven.

Noen få mennesker har trodd på advarselen om fossen og døden. De har kommet seg på land og forlatt alt de hadde på flåten.

Den fremmede mannen har lyttet til de menneskene på elvebredden som har talt til ham, samtidig som han har ropt ut advarselen til menneskene på flåtene.

Nå snur han seg til dem og begynner å tale til dem.

–Han som har skapt landskapet har sendt meg! Han har sendt meg for å advare om farene i elven og fossen og døden i avgrunnen. Han har vist meg sannheten, veien og livet! Herren, er hans navn, og er min oppdragsgiver. Og jeg må være lydig mot min oppdragsgivers befalinger, enten jeg elsker eller ikke elsker de menneskene han sender meg til.

–Når min Herre og oppdragsgiver har befalt meg å gå ut og advare, så må jeg gjøre som han har befalt, selv om det er på en hverdag midt i uken. Jeg må gå dit han vil jeg skal gå - når han vil jeg skal gå. Jeg må gjøre det han vil jeg skal gjøre - når han vil det, tale det han vil jeg skal tale - når han vil det, og vandre i de gjerninger som han legger til rette for meg på forhånd, og som han gir meg styrke og visdom til å utføre, for å redde mennesker fra fossen og avgrunnen og den evige vrede! Jeg må tale hele dette livets ord slik Herren har befalt meg å tale, endog om det skulle koste meg livet!

Slik taler den fremmede mannen med sterk og tydelig røst til menneskene på elvebredden.

 

forrige side innhold neste side