Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er en vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matt 7:13,14

Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk 18:8


skyer

Del 4 - Striden


Forvirring

Menneskene på elvebredden snur nå ryggen til den retningen hvor den fremmende mannen har gått. De begynner å samtale seg imellom.

Samtalen går over til diskusjon, og de deler seg opp i grupper. Alle vil være den som vet mest. De henviser til kloke og vise menn og kvinner som har sagt mange kloke ord som er blitt skrevet i bøker. Det diskuteres om lære og symboler, og tales om opplevelser og følelser.

De forsøker å mane frem visjoner og bilder i sine tanker ved hjelp av forskjellige slags tankeøvelser og teknikker. Men ingen vil snakke om det som den fremmede mannen på elvebredden hadde advart mot.

Etter hvert oppstår det stor forvirring av forskjellige meninger og oppfatninger og tolkninger. Noen løper i alle retninger og vet ikke hva de skal mene eller hvem de skal høre på. Det er mange tilbud, og de fleste velger den lære og fortolkning som de synes passer best. Andre vet ikke hva de skal tro eller hvor de skal tilhøre eller hva de skal gjøre, men prøver å hjelpe til der de tror det trengs, og gjør så godt de kan for å bli godtatt av de andre i en gruppe, og bli kvalifisert til å bli regnet som en av de andre i gruppen av prektige mennesker.

- - -

Ute på elven flyter den ene flåten etter den andre forbi menneskene på elvebredden - med døde og døende mennesker i kjølvannet.

 

forrige side innhold neste side