Far! Jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.
Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg; men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Joh 17,24-26


skyer

Del 5 - Veien, sannheten og livet


Herren og hans tjenere

Den andre fremmede mannen som hadde kommet ned til elvebredden, han med Livets Bok og den store kofferten, han som hadde tatt med seg menneskene som var kommet i land fra flåtene og ført dem bort fra elven - han er nå kommet et godt stykke bort fra elven og menneskene på elvebredden. Men ikke lenger unna enn at menneskene på elvebredden kan se ham og de som er i følge med ham.

Nå stanser mannen med Livets Bok og taler til menneskene fra flåtene på elven, de som har fulgt med ham, for de har undret seg på hvem han er, og hvorfor han har ført dem bort fra elvebredden.

–Jeg heter Evangelist, sier han, og i øynene hans kan menneskene fra flåtene se refleksen av en kjærlighet til mennesker som kommer fra ham som har skapt landskapet og tegnet kartet, han som elsker dem med en evig kjærlighet. Og Evangelist sier:

–Jeg er en broder av den fremmede mannen ved elvebredden som har ropt til dere og advart dere mot fossen og døden i avgrunnen. Hans navn er Profet.

–Jeg kommer i Faderens og i Sønnens og i Den Hellige Ånds navn for å tjene dem som ennå ikke har hørt Evangeliet om vår Frelser og Gjenløser, den Herre Jesus Kristus, han som gav sitt liv for våre synder på Golgatas kors, og gjenoppstod fra døden og graven til vår rettferdiggjørelse, for at vi, i ham, skal være hellige for Herrens åsyn og arve det evige liv.

Når Evangelist har sagt hvem han er, og hvorfor han er kommet, åpner han kofferten og tar frem flere kart over terrenget og gir et til hver av menneskene fra flåtene. Så tar han frem fra kofferten flere mobiltelefoner og gir en til hver. Evangelist sier:

–Disse apparatene sender og mottar på samme kanal. Ved hjelp av disse kan dere tale med ham som har skapt landskapet og tegnet kartet. Han vil forklare dere hva symbolene betyr og hvordan de skal tolkes.

 

forrige side innhold neste side