Jeg dannet deg i mors liv

For du har skapt mine nyrer,
du virket meg i min mors liv.
Jeg priser deg
fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis;
underfulle er dine gjerninger,
og min sjel kjenner det såre vel.
Mine ben var ikke skjult for deg
da jeg ble virket i lønndom,
da jeg ble kunstig virket i jordens dyp.
Da jeg bare var foster,
så dine øyne meg,
og i din bok ble de alle oppskrevet
de dager som ble fastsatt
da ikke en av dem var kommet.

Salme 139,13-16.Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg,
og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg;
jeg satte deg til en profet for folkene.

Jer 1,5.
(NO30)In His Image Logo