Gud ble menneske
- slik Johannes forteller om det


I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes;
han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulle komme til troen ved ham.
Han var ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;
og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.


Joh 1,1-14.
(NO30)
His Webart/In His Image