FredsriketMen en kvist skal skyte frem av Isais stubb,
og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.
Og Herrens Ånd skal hvile over ham,
visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd,
den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.
Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt,
og han skal ikke dømme efter det hans øyne ser,
og ikke skifte rett efter det hans ører hører,
men han skal dømme de ringe med rettferdighet
og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden,
og han skal slå jorden med sin munns ris
og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.
Rettferdighet skal være beltet om hans lender,
og trofasthet beltet om hans hofter.

Da skal ulven bo sammen med lammet,
og leoparden ligge hos kjeet,
og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde seg sammen,
og en liten gutt skal drive dem.
Ku og bjørn skal beite sammen,
deres unger skal ligge hos hverandre,
og løven skal ete halm som oksen.
Diebarnet skal leke ved huggormens hule,
og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.
Ingen skal gjøre noe ondt
og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg;
for jorden er full av Herrens kunnskap,
likesom vannet dekker havets bunn.
På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd,
som står som et banner for folkeslag,
og hans bolig skal være herlighet.
Jes 11,1-10.
(NO30)

email Home Back
In His Image Logo