Jesusbarnet - et motsigelsens tegn


Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham,
og det var åpenbaret ham av den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede.
Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var efter loven,
da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa:
Herre! nå lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord;
for mine øyne har sett din frelse,
som du har beredt for alle folks åsyn,
et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
Og hans far og hans mor undret seg over det som ble talt om ham.
Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt;
men også din sjel skal et sverd gjennemstinge, forat mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.
Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand,
og nå for seg selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag.
Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.


Luk 2,25-38.
(NO30)

home backemail


In His Image Logo