I begynnelsen skapte Gud ....

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.


Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.
Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag.


Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.
Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble så.
Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, annen dag.


Og Gud sa: Vannet under himmelen samle seg til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det ble så.
Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.


Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden, hvert efter sitt slag. Og det ble så.
Og jorden bar frem gress, urter som sår seg, hver efter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag.


Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.
Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det ble så.
Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.
Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden
og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.
Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dag.


Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!
Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører seg, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden!
Og det ble aften, og det ble morgen, femte dag.


Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det ble så.
Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.


Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører seg på jorden.
Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.
Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden!
Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår seg; de skal være til føde for dere.
Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det ble så.
Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag.


Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt.
Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.
Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.


1. Mos 1,1-2,3
(NO30)
HR
email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen back Til forrige nivå:
Utvalgte bibeltekster
Grafikken er levert av aks.
Bakgrunn Copyright Loraine Wauer Ferus