Personal Pedagogical Philosophical Literary Digital Miscellaneous

new What's new on this site?
Hva er nytt på disse sidene?
What's hot on this site?
Hva er brennbart på disse sidene?
hot

Topics on this site   /   Temaer

a site map menu   /   menykart over nettstedet

HR

English
Norwegian
Personal
About Anne K. Sorknes
Norway
Sweden
England
My own writings
Visitors´ book
Send me Email
Banners for linking
"kornblomst"
Personlig
Om Anne Kari
Norge
Sverige
England
Egne tekster
Gjesteboka
Send meg Epost
Bannere til linking
"blåveis"
to top
(Top)
Pedagogical
Home schooling
 
 
 
"hvitveis"
Pedagogisk
Hjemmeundervisning
Planer som skal forvandle barnas bevissthet?
Artikler av Berit Kjos
"prestekrage"
to top
(Top)
Philosophical
Philosophy
Quotes (with photos)
The Art of Marriage - also as shorter version
Thoughts on religious belief and thinking
Current issues
Being a Christian
Becoming a Christian
Comprehensive search of KJB
Discernment Ministries
Contributed links
 
 
The Christmas page
The Birthday Party
What reason for the season?
 
 
 
Joy to the world
Respect for human life
Family Friendly sites
A tribute to Anne Geddes
Open adoption
 
Selections from the Bible
Selections from the Book of Psalms
Hymns of Comfort
Hymns of Worship
Hymns for Christmas
Hymns for Easter
 
 
 
 
 
 
"soleie"
Filosofisk
Filosofi
 
 
Tanker om tro og tenkning
Aktuelle spørsmål
Være en kristen
Bli en kristen
 
 
 
Litt religionssosiologi
Om kirkebranner
Julesiden
Fødselsdagsselskapet
Hvor annerledes jul?
Kan julen kristnes?
Reisebrev
Hedenskapet under julepynten
 
Respekt for liv
Familievennlige nettsteder
Anne Geddes - en livsbejaende kunstner
 
Skandinaviske ja-til-livet-organisasjoner
Utvalgte tekster fra Bibelen
Utvalgte tekster fra Salmenes Bok
Salmer til trøst
Salmer til lovsang
Salmer for julen
Salmer for påsken
Songar og dikt av Johan Chr. Sorknes
«Vi som avkristner Norge» av Gunnar Melbø
«Allegorien» av Odd S. Beverfjord
«Gjeldsbrevet» av Odd S. Beverfjord
«Gjelden betalt» av Odd S. Beverfjord
"løvetann"
to top
(Top)
Literary
Literature
C.S. Lewis
Narnia
The Norwegian-Narnian Friendship Society
About The Chronicles of Narnia
Narnian resources
 
 
J.R.R. Tolkien
William Shakespeare
Lewis Carrol
«The Hunting of the Snark»
 
 
 
 
"valmue"
Litterært
Litteratur
C.S. Lewis
Narnia
Vennskapsforeningen Norge-Narnia
Om Narniabøkene
Narnianske ressurser
Narnia - Oss talende dyr imellom (diskusjonsforum)
J.R.R. Tolkien
 
 
 
Arne Garborg
«Haugtussa» / «I Helheim»
Nett-ringen «Norske Lesehester»
Ordverkstedet
 
 
"rødkløver"
to top
(Top)
Digital
Computers
Color picker
Free background tiles for downloading
The Psionist Page
Good computer programs
"snøklokker"
Digitalt
Datamaskiner
Fargevelger
Gratis bakgrunnsfliser til nedlasting
Psionist-siden
 
"kusymre"
to top
(Top)
Miscellaneous
Web resources
Friendship quilt
General web rings
List of themed web rings
Services for webmasters
Links to various useful resources
Links to free graphics
Links to purchaseware graphics
About giving credit
Awards and gifts
"svarttrost"
Diverse
Web-ressurser
Vennskapsquilt
Generelle webringer
Liste over tema-webringer
Tjenester for webmastere
Lenker til forskjellige nyttige ressurser
Lenker til gratis grafikk
 
Om kreditering for godt arbeid
Diplomer og gaver
"kjøttmeis"
 
"Særnorske" sider
Du ser at mange av sidene mine foreligger i nesten parallelle engelske og norske versjoner.
Men en del andre inneholder såpass rent norsk stoff at det var naturlig å lage en egen norsk menyside for dem. I tillegg har jeg lagt ut en ekstra reserveutgave, til bruk hvis det er dårlig framkommelighet til den første.
Hovedside for rent norske sider:
http://eq5.net/nor/
Reserveside ved dårlig framkommelighet:
http://gstrand.netfirms.com/

If you want to link to my site at http://eq5.net/home, please use this link button (or choose one of my banners):
 
Hvis du vil lage en lenke til sidene mine på http://eq5.net/home, så bruk gjerne dette skiltet (eller velg et av bannerne mine):
link button

Site created .... web design: Storknebb Vevstue         .... bookmark this page

Send me email
 
email
Anne K. Sorknes
 
Send meg epost
 
home To homepage
at the
cottage
new To start page /
startsiden
home Til hjemmesiden
i
hytta
 
Personal Pedagogical Philosophical Literary Digital Miscellaneous
Graphics credited to aks., Anja's Icon Zoo, Mousepad, and In His Image
Flowers purchased from Graphic Garden

Graphic Garden