Han er vår fredFor han er vår fred,
han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,
idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter,
forat han ved seg selv kunde skape de to til ett nytt menneske,
idet han gjorde fred,
og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset,
idet han på dette drepte fiendskapet.
Og han kom og forkynte fred for dere som var langt borte,
og fred for dem som var nær ved;
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.
Ef 2,14-18.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

Men alt dette er av Gud,
som forlikte oss med sig selv ved Kristus
og gav oss forlikelsens tjeneste,
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv,
så han ikke tilregner dem deres overtredelser
og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.
2. Kor 5,18-19.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen,
har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,
ved hvem vi også har fått adgang ved troen
til denne nåde i hvilken vi står,
og vi roser oss av håp om Guds herlighet.
Rom 5,1-2.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

For det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham,
og ved ham å forlike alle ting med seg,
idet han gjorde fred ved hans korses blod,
- ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.
Også dere, som fordum var fremmede og fiender ved deres sinnelag,
i de onde gjerninger,
dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden,
for å fremstille dere hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn.
Kol 1,19-22.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

Men han er såret for våre overtredelser,
knust for våre misgjerninger;
straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred,
og ved hans sår har vi fått legedom.
Jes 53,5.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!
Jeg vil høre hva Gud Herren taler;
for han taler fred til sitt folk og til sine fromme
- bare de ikke vender tilbake til dårskap.
Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham,
forat herlighet skal bo i vårt land.
Salme 85,8-10.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

I fred vil jeg både legge meg ned og sove inn;
for du, Herre, lar meg bo for meg selv, i trygghet.
Salme 4,9.

peace_sleep-Ico2.jpg (1224 bytes)

Nåde være med dere og fred
fra Gud vår Fader
og den Herre Jesus Kristus!
1. Kor 1,3.
(NO30)       

In His Image Logo