Litt religionssosiologi

Hvor mange kristne religioner fins det?

 
Tja...  Det er i alle fall en del ulike behov du må sørge for å dekke, hvis du skal stifte kirkesamfunn med statlige støttemidler.

Har du møtt noen av disse sjelene, som alle kaller seg kristne - med hver sin begrunnelse?

(hvem av dem er du, forresten?)

 
 1. De som føler at åndelig fellesskap er fint påfyll:
  Alle som vil kalle seg kristne, er velkomne til å bidra sine egne sympatier og følelser til å berike det åndelige fellesskapet. Men det er kanskje tryggest med slike som i det minste vil kunne messe 'jesus' som et sosialt definerende mantraord, slik det høver seg blant søsken.

 2. De som føler at åndelig fellesskap er fint påfyll:
  Alle som er opptatt av åndelig vekst og utvikling og meningsfylt selvrealisering, er velkomne til fellesskap uten hensyn til hva åndelig vei eller søken de følger.
  Bare de ikke blir dominerende og intolerante i sine krav på å kjenne en entydig sannhet som skal forplikte alle.

 3. De som går i kirken sånn omlag jevnlig, for det føles berikende og tradisjonsriktig og lar oss føle slektens kirkebokførte sus, for her er vi døpt og her hører vi jo til.
  Eller de som ikke går mye i kirken, men ville gjort det av slike grunner om de nå bestemte seg for å gjøre det.

 4. De som går i kirken for å høre et gudsord, og ta imot velsignelsen for neste uke.
  De gjør lite bruk av at de har Guds ord i en støvete bok ved siden av ibsen og huslegen og lyrikk i utvalg. Ordet er nemlig så magisk virkekraftig at noen løse vers holder fint for hele uka. Det krever minst 7 års geistlig utdannelse å forstå det.
  men vi skal jo bare gape opp ta imot med en from holdning og ikke noe gjerningsstrev.
  En må jo i all sømmelighets navn unngå sekterisk fanatisme, som ventelig gror opp der noen tror seg å forstå Skriften bedre enn presten.

 5. De som ikke pleier gå på møter eller i kirken, men betegner seg kristne når gallup spør:
  Norge er jo et ferdig kristnet land og en føler seg da ikke noe krenket ved det nei, snarere godt å ha for mulige behov, livsverdier og en sunn opplæring og vei for ungdommen.
  Kirken er jo offentlig tjenesteytende organ, døper barna forskriftsmessig og ser oss til slutt rettelig jordfestet med et fadervår i pakt.   Derfor er det opprørende hvis en prest skulle nekte meg servering av nattverd.
  Ikke at jeg aldeles ynkelig må ha det kjære vene   (jeg tok sakramentet som konfirmant)   -   men visse retningsliner må det da være i den offentlige styring av kirkeforvaltningen, ikke fritt fram for enhver fanatisk egosterk prestekrage på kant med sitt offentlige verv.

 6. De som følte høye opplevelser og virkelig ble fylt av noe overveldende åndelig på en sterk møteserie engang.
  De er kanskje litt i tvil nå, om det var av Gud eller noe falskt. Men hvem kan en snakke forstandig med om sånt personlig opplevd og alment omstridt.
  I kirkeverket får en mest bare psykopjatt og humane potensialer og forny ditt selvbilde, sosialetiske ansvarsfektelser, sportsprester med vaffelrøre, prestinner med vidåpne aksepterende gevanter og tro på moder vår, eller hva moteblaff som har beveget forrettelsesførende liturg denne uke.
  og så er det frie pyntevenner og slikt som skal ha meg til å bjeffe og trille på gulvteppet eller ligge i stiv krampe under kraften og herligheten som må importeres med ukjente jetset høyspente møtemagneter fra Gods own country, deres egne pastorer er ikke sertifisert engang for ordentlig høyspenning.
  - nei det blir nok bare å fortsette dette nomadelivet og lete opp skjult manna og ymist anna.

 7. De som vet at Jesus Kristus må være Herre i deres liv,  første personlige prioritet og det viktigste i alle slekters historie.
  De venter hans gjenkomsts Rike og kongedømme fra Davids trone i Jerusalem.
  De vet at han er nær i Ordet, som likevel er til å forstå og grunde på. De ber nesten uten å legge merke til det selv, og prøver å leve opp til sin ambassadørtitel som de skal svare ham regnskap for. De tåler i verste fall å bli frosset ut av motediktatoriske og bigotte "fellesskap", for de vet at der bare to eller tre er samlet i hans navn, er Jesus selv hos dem.

 8. De som ser med ømt tilbakeblikk på den gang de lot Jesus ta herresete i livet, men en må jo være realist og det er så mye å ta seg av med yrke og ambisjon og karriere og personlig planlegging og ansvar og frivillige verv og ungemas og hårdt tiltrengt ferie og verdens bekymring og rikdommens forførelse - og hvem tror vi vi er, forresten?

 
 
 
Enhet paa Grunnhetens Sand
 
 
HR

email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen back Til forrige nivå:
"Kristen?"
Grafikken er levert av aks.