Gled deg, du jord

star line


play midi
(Spill musikken i et eget vindu)

Gled deg, du jord, la mørket fly,
for lyset blant oss bor,
o, hvilket dyp av kjærlighet,
Gud vender all vår sorg til fred,
han vender sorg til fred,
han vender sorg til fred.
All verden pris hans kjærlighet!


Gled deg, du jord, ditt lovsangskor
skal hylle kongen stor.
La mark og skog og berg og dal
og alt det skapte uten tall,
istemme lovsangskor,
istemme lovsangskor.
Istem, du jord, ditt lovsangskor!


Gled deg, du jord, han kommen er!
Lukk opp for ham din favn.
Gi rom i hvert et hjerte her,
forkynn hans ære fjernt og nær,
lovsyng hans store navn,
lovsyng hans store navn,
lovsyng hans ære fjernt og nær.star line

Av Isaac Watts
Oversettelse ukjent


star line

Home Back E-mail
Midi-filer fra The Cyber Hymnal

For His Glory