"En engel iblant oss" - men av hvilken farge?

Med utdrag fra A Twist of Faith

"Monica, Tess og Andrew er en engle-trio som er sendt til jorden for å fortelle deprimerte og bekymrede mennesker at Gud elsker dem og at Han ikke har glemt dem."
Omtale i TV-Guiden

"Jeg er ett med Gud, jeg er ett med alle mennesker, jeg er ett med alt liv."
Della Reese, som spiller engelen Tess

"Vi ser på engler som en felles faktor i alle verdens religioner, og å fokusere på det vi har felles, heller enn på ulikhetene, vil hjelpe til med å forene alle folkeslag åndelig."
Linda Vephula, forlegger, Angel Times


"Jordan DuBois, jeg er en engel som er sendt fra Gud for å bringe deg to ting," forkynte Tess i en novemberepisode av TV-serien Touched by an Angel. "Et barn skal bli født deg den 25. desember, juledag, og for det andre - "

"Et trestykke?" Jordan stirret på den korte plankebiten.

"Tenk på det som en fiolin som ennå ingen har spilt på. Det er en gave fra Gud, akkurat som din sønn er en gave fra Skaperen. Begge har en vakker melodi de skal spille. Begge begynner livet sitt i kveld."

Hovedfortellingen begynner tretti år senere. Barnet som Jordan fikk løfte om, er blitt en advokat som gjør frivillig arbeid på fritiden (slik som president Clinton har foreslått). Når han kommer hjem på ferie, ønsker familien ham velkommen med åpne armer. Men gleden blekner når Tony deler nyhetene sine med dem: Han er homofil og har AIDS.

Etter en smertelig konfrontasjon med faren, faller Tony hostende sammen utenfor i snøen. Han blir bragt til et hospice som Tess driver. Nær døden hører han et kor som synger: "Hør hvor englesangen klinger".

"Jeg skulle så gjerne ha sett en av de englene," sier han til Tess.

"Hvis du fikk se en av de englene, hva ville du si?"

"Jeg ville si: Fortell Gud at jeg er lei for at jeg ble slik jeg ble. Jeg vet at jeg er en stor skuffelse."

"Nei, det er du ikke. I Guds øyne er du Hans vidunderlige barn. Jeg er en engel. Jeg ble sendt fra Gud for å gi deg et budskap: Gud elsker deg."

"Det er ikke akkurat det jeg har fått høre."

"Det du har fått høre, er andres hatefulle og forvirrede ord. Men Gud er ikke kilden til hat og forvirring. Gud er kilden og fullenderen for din tro. Og det er det du trenger akkurat nå, tro på at Gud virkelig vet hvem du er. Ingen er fullkommen, Anthony, andre enn Gud."

Legg merke til at Tony var nære ved å bekjenne sin synd, et skritt som har bragt utallige angrende syndere inn til vår tilgivende Fars kjærlighet og nærhet. Men Tess, spilt av den erfarne skuespillerinnen og sangerinnen Della Reese, stanset ham med en forførerisk blanding av sannhet og New Age-føleri. Evangeliet hennes lyder kristent, men det fornekter vårt behov for korset, den eneste veien til varig liv og fred.

Della Reese's ord passer inn med den kirken som hun grunnla i 1983 og som heter "Understanding Principles of Better Living" (Forstå prinsippene for et bedre liv). Denne kirkens logo, en varmluftballong, symboliserer "å forstå prinsippene for positiv tenkning". Hun forklarer: "Dette er en åndelig metafysisk situasjon. Hva er det som får ballongen til å bevege seg? Det er ilden. Ånden er ilden." Hun ser på Gud ikke "i himmelen med et skjegg som Neptun, der han sitter på en trone og vokter over meg," men som en "ånd, og han sprer seg over flere legemer. Det finnes en bit av Gud i deg. Det er slik du kan puste."1

Mens Tess deler troen sin med den kjekke helten vår, arbeider engle-lærlingen Monica, spilt av irskfødte Roma Downey, med Jordan. Hans ukjærlige holdning til sønnen sin gjør ham til en virkningsfull skurk - en overbevisende offentlig illustrasjon på det "hatet" som skoler og media ofte kobler med "fundamentalistisk" eller "ekstremistisk" kristendom.

"Gud ønsker at du skal godta sønnen din som den han er," sier Monica.

"Han er homo," protesterer faren.

"Han er sønnen din."

"Hva får en engel fra Gud til å holde med en som er skeiv?"

"Ingenting som er skapt av Gud er skeivt. Gud elsker alle han har skapt. Ingen av dere er fullkomne, av mange grunner. Men dere trenger ikke å være fullkomne for å kunne ta imot Guds kjærlighet. Det er det faktisk aldri noen som er."

Faren styrter mot sin sønn og forsikrer ham om sin kjærlighet. Enda en gang hører Tony himmelsk musikk. Så dør han, men noen øyeblikk senere våkner han til live og står sammen med englene og ser sterk og sunn ut. Den hjerteskjærende fortellingen ender med glede og oppstandelse.

Oppstandelse uten Kristus? Det føles godt med den lykkelige slutten, og få vil våge å utfordre den tvilsomme teologien. Hvem ville ikke ønske å forsvare den kjekke, følsomme Tony som ble knust av farens avvisning? Å antyde at Gud kaller den homoseksuelle livsstilen for synd,2 kan virke dømmende, nesten som en forbrytersk mening - spesielt i kjølvannet av president Clintons konferanse om hat-kriminalitet. Men uten synd blir Guds tilgivelse irrelevant. Hvem trenger Kristus og korset når englene forteller oss at vi er gode nok allerede?

På samme måte som synden og korset vil Bibelens hellige engler, som folk straks knelte for i fryktsom ydmykhet, kollidere med den nye teologien. Dagens popularitetskonkurranser blir vunnet av yndige feminine engler som stråler av kjærlighet og sukkerspinn, og anerkjenner all vår menneskelige natur.

"Jeg følte at det vidunderlige ved engler er at de ikke er dømmende og at de kommer fra kjærlighetens kilde,"3 sa Martha Williamson, produsent for serien.

Unita Belk ville være enig. Hun skrev for Angel Times Magazine og intervjuet Della Reese. "Leserne av Angel Times er de som deler en felles forpliktelse," forklarte hun, "til å oppmuntre til å oppføre seg som det anstår en engel, og til å hjelpe vår verden til å bli et bedre sted å leve. Er det noe du har lyst til å dele med disse leserne våre?"

"At vi alle trenger å innpasse oss etter regelen: Jeg er ett med Gud, jeg er ett med alle mennesker, jeg er ett med alt liv," svarte Della. Hun avdekker den universalistiske troen som kjennetegner alle snittriktige modeller for den nye globale åndeligheten som trengs for å forene verden. "Til vi kommer så langt, vil det finnes Bosnia, vil det finnes hjemløshet. Til vi forstår at vi alle er ett, har vi ett stort problem."4

Edle visjoner, men ikke fra Gud! Kristne kan aldri bli ett med dem som forfusker Guds Ord og følger andre guder. Bibelen er full av advarsler om hva som skjer når Hans folk glemmer dette og vender seg til åndelige erstatninger.5

Denne forvrengningen blir forståelig når vi ser nærmere på dagens englemani. Nettstedet til Angel Times Magazine forklarer at "bidragsytende forfattere, spaltister og emner for historier spenner fra kristent til jødisk til indiansk til hinduistisk, og kommer fra hele verden."

Tidligere utgaver av magasinet forteller om "Elvis og hans forbindelser med englene" og Maria som "engledronningen". En artikkel av Neale D. Walsh støtter opp under bestselgerbøkene hans, Conversations with God (Samtaler med Gud) I og II. De ber leserne - i Guds navn - om å følge sine følelser, avvise bibelske moralgrenser, og omfavne FN og den globale åndeligheten.

"Engler viser seg for alle mennesker, uavhengig av kultur eller religion," forklarer utgiveren av Angel Times, Linda Vephula. "Vi ser på engler som en felles faktor i alle verdens religioner, og å fokusere på det vi har felles, heller enn på ulikhetene, vil hjelpe til med å forene alle folkeslag åndelig."

"Mennesker søker etter håp," sier Sophy Burnham, som har studert buddhisme og hinduisme og skrevet to bestselgere, A Book of Angels (En bok om engler) og Angel Letters (Brev om engler). "I media hører vi om så mye grufullheter og desperasjon. Men englene lar oss få vite at vi er elsket - disse vidunderlige vesenene beskytter oss."6

Og hvordan kan du kontakte disse yndige, feminine hjelperne? "Det er enkelt," sier Sophy Burnham. Du bare "går inn i ditt indre .... Så ber du om det du trenger, du lener deg tilbake, og du venter. Det vil komme."7

Nåtildags vil det antakelig komme. Som Alma Daniels, en annen med omtale i Angel Times, påpeker i sin bestselger Ask Your Angels (Spør englene dine), så har allting forandret seg. I de hedenske kulturene var det bare sjamanen eller medisinmannen som hadde direkte kontakt med åndeverdenen. Nå kan hvem som helst bli ledet av sin personlige engleveileder:

Vi står ved randen av en massiv omveltning. På den ene side ser det ut for at vi står overfor global katastrofe, og på den annen side har vi et potensiale for den mest strålende åndelige forvandling vår art noensinne har sett ....

På denne tid da alt setter opp farten på både det personlige og det planetariske plan, kaster vi fra oss tidligere tiders regler og gamle former. Kontakt med englene, noe som pleide å kreve årevis med meditasjon og hengivelse, er nå tilgjengelig for alle som søker det, fordi englene er kommet nærmere oss, og er mer åpne for å samarbeide med oss på et bevisst plan, enn de har vært på tusener av år.8 (Uthevelsen er tilføyd.)
Ser du hva som holder på å skje? Akkurat som i Det gamle testamentes dager vender menneskene seg til forføreriske forfalskninger av Gud og Hans mektige, kompromissløse engler. Disse forførende åndene (1. Tim 4,1) kan ta på seg enhver form eller personlighet som tiltaler menneskene de har med å gjøre. Alma Daniels' egen engel, LNO, føles ganske enkelt som "en stadig arbeidende bevissthet."9

For å tilfredsstille kvinner som avviser mannlige guder såvel som mannlig lederskap og "patriarkalske kirkesamfunn", har de fleste av dagens populære engler feminine ansikter, menneskelig natur og egne selvstendige tanker. Som "En engel iblant oss"-produsenten Martha Williamson sier det, "har englene fri vilje." Hennes uttrykk for denne "frie viljen" stemmer overens med New Age-visjonene om en "kors-løs kristendom" som må:

  1. Gjenoppfinne Gud så han passer til de feministiske krav
  2. Fordreie bibelske engler til å bli fordomsfrie kvinnelige guddommer
  3. Overse synd (det kunne ellers lyde dømmende)
  4. Utelate Jesus Kristus (som blir irrelevant når synden forsvinner)
  5. Renske bort korset (altfor grensemarkerende og voldelig)
  6. Omdefinere ord som sannhet, kjærlighet og hat
  7. Forestille seg åndelig enhet mellom alle religioner
Vi ønsker oss alle en Gud som vi kan komme til og som elsker oss slik som vi er. Den sanne Gud tilfredsstiller dette behovet, men "den onde" forteller oss noe annet. Han opptrer "som en engel fra Herren,"10 og fortsetter med å vri på Guds Ord, skjule evangeliet, og komme med falske løfter som forblinder kristne såvel som hedninger.

Gud kaller oss faktisk til å bringe Hans kjærlighet til de sårede, fortapte, syke og nedbrutte. Men anerkjennelse med gode følelser kan ikke helbrede smerten som synd og atskillelse skaper. Frihet kommer ved tro på Jesus Kristus som døde for å sette oss fri. Hans kjærlighet tvinger oss til å dele hele evangeliet, ikke de behagelige forfalskningene som er langt mer forføreriske enn tydelig ondskap. Men vår kultur har snudd Guds verdier på hodet og gjort synd til livsstil og identitet.

"Verden hater Meg fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde,"11 sa Jesus. Etter som kløften blir videre mellom verden og den sanne menighet, vil enhver kristen bli utfordret til å gjøre et valg: å følge Gud eller å tilpasse seg til verden. De som heller vil dø enn gå inn på kompromisser, vil finne en glede og en fred i vår Faders armer som verden ikke engang kan forestille seg.

"Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. I elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, likesom han er ren." (1. Joh 3,1-3.)


SLUTTNOTER:

1 http://www.sltrib.com/97/oct/102097/utah/2964.htm

2 1. Korinterbrev 6,9-11, Romerne 1,21-27.

3 Unita Belk, "Touched by an Angel: An Interview with the Stars and Executive Producer of the Series," Courtesy of our friends at Angel Times Magazine. Web site for Touched by an Angel: http://www.angeltouch.com/webangel/index.htm

4 Ibid. Kan ha vært utilgjengelig i perioder.

5 2. Korinterbrev 6,14-18. Advarsler: 5. Mosebok 8:, 18:, 28

6 Dawn Raffel, "Angels All Around Us," Redbook (December 1992); 92.

7 Craig Wilson, "Hark and Hallelujah! The Angels are Here," San Jose Mercury News, 28 October 1992.

8 Alma Daniel, Timothy Wyllie, Andrew Ramer, Ask Your Angel (New York: Ballatine Books, 1992), 22.

9 http://detnews.com/menu/stories/23398.htm

10 1. Kor 11,14-15

11 Joh 7,7


For å se hvordan dagens populære engler passer inn i den nye feministiske åndeligheten som holder på å forandre våre skoler, våre kirker og vår kultur, les mer i Berit Kjos' bok "A Twist of Faith", som kan kjøpes gjennom kristne bokhandler eller fra nettstedet http://www.beritkjos.com/


Etter Berit Kjos - oversatt og gjengitt med tillatelse
Engelsk originaltekst finnes på http://www.crossroad.to/text/articles/tbaa1297.html

Tilbake til innholdsfortegnelsen