Berit Kjos' treffende penn

Filmanmeldelser  -  Kulturkritikk  -  Skolespørsmål

KJOS Ministries

Nytt, Aktuelt, Hva skjer?

Vern barna mot barnevernet?

en del  lenker kort kommentert   - Aktuelt-siden


Fra Berit Kjos' presentasjonsside:

I denne tid går vi imøte med et "enhetlig" globalt samfunn som viser liten toleranse for den kristne bevissthet og anskuelse. Vårt formål her er å bringe til veie viktige fakta og bibelsk tankegang som kan styrke oss og gjøre oss beredt.
Du vil finne artikler som påviser og dokumenterer -

I sitt Ord kalte Gud på en vaktmann som ville støte i basunen for å advare folket i farens stund (Esekiel 33). Dagens omveltninger kaller på mange slike vaktmenn. Det er tid for å søke Guds ledelse, gi akt på Hans advarsler, og stole på Hans løfter. Når vi stoler på Ham og følger ham, gir Han oss "mer enn seier" (Rom 8,37).

Husk hva Gud sa til Josva: "Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore." (Josva 1,9).


.


Skoleverket

fra avd. Bakgrunn:   Okkulte øvelser i skolen?

Tidsklima og almenkultur

Skolekinoen

 

Engelske tekster av norsk interesse:

Church Youth Trained...    Kirkeungdom blir samstemt og tidsriktig
Internet:   Ytringsfrihet bekymrer Vokterstanden   (av James L. Hirsen)

Snikende endringer av begrepene:   Altered Meanings for Educational Buzzwords
Hvordan ble jeg Terrorist??

Et eventyr med dybder for voksne

 
"Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante (Jer 1,10).


Etter Berit Kjos - oversatt og gjengitt med tillatelse
Engelske originaltekster finnes på   http://www.crossroad.to
 
Les også boken Brave New Schools - online på engelsk.


Relaterte ytringer og bakgrunn

ikke av Berit Kjos, men nyttig å kjenne til


Tilbake
Utforming ved A.K. Sorknes
 

Hjem til hytta Temamenyen
Postboksen
 
 
 
 

GospelBanner
Slumpvalgt annonse fra GospelBanner