Hvem verner barna mot barnevernet?

Kan politikk være skadelig?
Hvem eier barna?
Er det rett å bruke politimakt til å skille barn permanent fra foreldrene?
Etter tynneste påskudd,  f.eks. et anonymt angiveri?

Enn å sanke inn 3000 barn hver dag?
Er millionvis av foreldre blitt "uskikket" over natta ? ?
- eller avdukes en hårrivende krakilsk ny politikk, en kulturrevolusjon der nye ideer under tvang skal avløse folkestyre og grunnlovfestede rettigheter?
Hva kaller vi regimer med slik respekt for den enkelte medborger?


Er det til å tro?
Berit Kjos har selv erfart den gamle nazismen   (forflg.html).
Hun skriver fra USA og kjenner personlig noen av ofrene for den nye barneverns- politikken. Lenkene ovenfor er fra hennes nettsted.

Du som gir barna kristelig oppdragelse, får snart plass på tiltalebenken.
Politikk smitter raskt over gamle landegrenser i vår opplyste tid.

Kan sånt skje her?
Det har skjedd her, i trass mot domstolen for menneskerettigheter (EMD) i Strasbourg:
Aftenposten (27.nov 2000) skrev: "Mor vant, men datter adopteres bort".
Etter EMDs kjennelse gjorde barnevernsmyndigheten grov urett da de tok Adeles lille datter, etter et angiveri ment som personlig hevn. Myndighetene trasser avgjørelsen. Barnevernets sakkyndige fastslår at datteren ikke ønsker kontakt med mor, derfor nekter de datteren å få vite mors telefonnummer.

Barnevernets selvbilde?
Hvilken rolle forbereder norsk barnevern seg på?   - Vi leser at studentene på høyskolens barnevernslinje skal få opplæring i kampteknikken judo. De kan nemlig komme ut for "voldelige" personer. Ja, skal tro om de ikke risikerer å møte foreldre med forsvarsinstinkt for barna sine?

Så langt bare en ukes fangst av norske barnevernspørsmål.

 
Berit Kjos' website  (USA)
Kjos på norsk   
 
 


 
 


GospelBanner annonse
Slumpvalgt annonse fra GospelBanner