konmimale restruksjoner ?

monumale striksjonreker ?

kumorale menstriksjoner ?

kommunale stisje krroner ....

kommunale torrkjenisser

restrikajoner somlemunk ?

unormmale trikksesjoner ?

emusjonale monketrrriks ?

kommjunale rosinkretser ?

mimale rekonstruksjoner ?

Sture melker koranmisjon

en lur skjematisk ren moro

MUNKEKORAL misjon RESTER

REN JUL moske mister koran

ren jul koster iran mmoske

misjonsterka munkreoler ?

monarkule misjonkretser ?

ren julekos koster iran mm

moralsjuke kne trosminer

sommerlune kjaristkoner

Sjumil moske korantrener

KONNSUM lei skjematerror

real kirkemurstenmosjon

EMOSJONAL RIKSMUNK ERTER

mormoner skjultes i en ark

Sjalom motekirken surner

mon en sjalomkirke ruster

tja men krisen molok ruser

skjemat en sik  -  ren moro

jamen kolon mikser truser

monarkule misjonkretser

kremasjon slukt ni romere

rekekoral murstenmisjon

kremku stormani lesjoner

oralemisjon munkkretser

lekestorrk ammunisjoner

melkenorm juristaksoner

stormlekre kinamusjoner

juristen krone morsmelka

sju normmale triksekoner

kommunale restriksjoner!

.... juristen kloner mors make ....

Pseudokrates d.y. (elev av Randomides)
Oversett av
Torkil Smemo, kjernesnuar
MONOKKLIASTER JERNMURES
 
 
 
 
Tilbake til menyen