Herren skal bevare deg fra alt ondt

Jeg løfter mine øine op til fjellene;
hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
din vokter skal ingenlunde slumre.
Se, han slumrer ikke og sover ikke,
Israels vokter.
Herren er din vokter,
Herren er din skygge ved din høire hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen,
ei heller månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nu av og inntil evig tid.
Salme 121:1-8.
(NO30)
home back email
In His Image Logo