Herren er min hyrde

HR


Herren er min hyrde, meg fattes intet.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til hvilens vann.
Han vederkveger min sjel,
han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke for ondt;
for du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.
Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne,
du salver mitt hode med olje;
mitt beger flyter over.
Bare godt og miskunnhet skal efterjage meg
alle mitt livs dager,
og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.
Salme 23,1-6.
(NO30)


HR

email home back

In His Image Logo