Domsavsigelsen (1)

Pilatus søkte fremdeles å gi ham fri, men jødene ropte: “Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn; hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren.”

Da nå Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre! For jeg har lidd mye i drømme idag for hans skyld.

Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: “Se her deres konge!” De ropte da: “Bort, bort med ham! Korsfest ham!” Pilatus sier til dem: “Skal jeg korsfeste deres konge?” De religiøse lederne hyklet for representanten for den romerske okkupasjonsmakten og svarte: “Vi har ingen annen konge enn keiseren.” Og de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes, og deres skrik fikk overtak.

Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa: “Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, se dere dertil!” Og alt folket svarte og sa: “Hans blod komme over oss og over våre barn!”

Så felte da Pilatus den dom at det skulle skje som de religiøse lederne krevde, og overgav ham til å korsfestes. Han gav den fri som var kastet i fengsel for opprør og drap, han som de ba om, Bar-Abbas, men Jesus overgav han til deres vilje, for å korsfestes.


Navnet Bar-Abbas betyr ”fars sønn”. Det var således ingen tilfeldighet at Gud sørget for at Bar-Abbas skulle settes fri og Jesus ta hans plass. Bar-Abbas representerte oss, vi som har syndet mot Gud og mennesker, og Jesus tok vår plass for å sone straffen. Den allmektige og allvitende Gud lar intet skje tilfeldig.

Etter at de hadde hånet og spottet ham, tok de kappen av ham, og kledde ham i hans egne klær. Kappen hadde nå klebret seg fast til det koagulerte blodet fra hans sår etter piskingen, og fjerningen av kappen forårsaket en ytterst pinefull smerte, slik som når en fjerner en bandasje på en skjødesløs måte etter et kirurgisk inngrep eller operasjon. Sårene ble revet opp og begynte igjen å blø som om han skulle ha blitt pisket igjen.

Av hensyn til jødisk skikk, ga romerne tilbake til Jesus hans klær. Så tok de Jesus med seg, og førte ham bort for å korsfeste ham, og han bar sitt kors. Jesus måtte selv bære tverrbjelken (patibulum) langs veien som førte fra Praetorium til Golgotha (2), det betyr Hodeskalle-stedet, hvor han skulle henrettes ved korsfestelse. Nå var Jesus så utmattet av torturen han var blitt utsatt for, at han sank sammen under vekten av den cirka 40 kilo tunge tverrbjelken. Romerne tvang da en tilskuer, Simon fra Cyrene til å bære hans kors.

Da de var kommet til Golgotha, tilbød de ham vin som var blandet med galle (3), en giftig plante som på hebraisk heter ro'sh. Muligens var dette en slags drikk som kunne brukes som bedøvelsesmiddel i riktige doser, men det er lite trolig at denne handlingen var en slags barmhjertighetshandling fra de romerske soldatenes side. Men da Jesus smakte på det som ble tilbudt ham, ville han ikke drikke. (4)


Noter:

1 I dette kapitlet er beskrivelsen av Jesu fysiske lidelser hentet og oversatt fra artikkelen A Physician Testifies About the Crucifixion av Dr. C. Truman Davis, visepresident i American Association of Ophthalmology, 14 april 1976. Utdragene fra Dr. Truman Davis' artikkel er satt i kursiv.
2 Golgata
3 galle, hebr., ro'sh; Salme 69:22a; Strong's Ref. # 7219; or rowsh (Deut.32v32) {roshe}; apparently the same as HSN7218; a poisonous plant, probably the poppy (from its conspicuous head); generally poison (even of serpents):
4 Matt 27:34
forrige side
innhold neste side