Jesus var fullkommen lydig mot Gud, og uten synd fra unnfangelsen av, og derfor skyldfri og uten gjeld til Gud. Han hadde intet gjeldsbrev han måtte gjenløse for seg selv. Da kunne han ikke ha betalt for annen synd enn sin egen.

Gjelden betalt
av Odd Beverfjord


Gjelden betalt

Gjeldsbrevet
Den høyeste Høyesterett
Lovens hensikt
Lovens håndhevelse
Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt
Vårt Gjeldsbrev
Jesus fra Nasaret
Vår Gjenløser
Rettssaken
Domsavsigelsen
Soningen
Korsets seier - Gjelden betalt
Rettferdiggjørelsen - Frikjennelsen
Dødens seierherre
Gjeldsbrevets segl -Den Hellige Ånd

Opphavsrett Odd S. Beverfjord - gjengitt med forfatterens velsignelse
Gjeldsbrevet
(enklere utgave av Gjelden betalt)
Hjem Gjelden betalt, første side