Gjeldsbrevet


Vår Gjenløser


I Getsemane hage drakk Herren Jesus Kristus det Guds vredes beger som inneholdt hver eneste synd vi har begått inntil vår død, da han ba: "Skje din vilje". Han ble fylt av angst og gru til døden, og svetten rant som blodsdråper til jorden da våre synder ble lagt på ham.
    Vårt gjeldsbrev overfor Gud, gjeldsbrevet med den uendelige lange listen med anklagepunkter for våre synder, ble skrevet på Jesu legeme da han, Guds Sønn, den skyldfrie, kjempet vår kamp den natten i Getsemane, alene og forlatt av mennesker. Der falt dommen over oss, som var døden ved korsfestelse, den mest ydmykende og bestialske form for henrettelse som menneskene i sin ondskap noen gang har kunnet pønske ut.
    Ved korsfestelse ble den ene hælen lagt opp på den andre og spikret fast til korsets tre med en nagle som gikk gjennom begge hælene (1.Mos 3,15). Den korsfestede kunne støtte seg bare på den naglen.
    For ikke å lide døden ved kvelning, måtte han holde kroppen oppreist ved å støtte seg på spikeren som var slått gjennom begge hælene. Og han kunne bare holde seg oppreist på den måten så lenge smertene tillot det. Så måtte han senke kroppen ned igjen og henge etter de spikrene som var slått gjennom hendene, for så igjen å reise opp kroppen på spikeren gjennom hælene, for å få puste.
    Det var en ubeskrivelig smertefull lidelse. Som regel inntrådte døden ved kvelning som følge av utmattelse. Men Jesus overga sin ånd i Faderens hender og døde uten å bli kvalt.

Gjeldsbrevet som gikk oss imot - det tok Jesus på sitt legeme og bar det opp på korsets tre, frivillig, i vårt sted, av lydighet til Gud (Esaias 53). Jesus Kristus, Guds Lam som ble ofret for våre synder, tok vår plass på Golgatas kors.


forrige side innhold neste side