Gjeldsbrevet


Guds dom


Overfor vår skaper, den eneste sanne og rettferdige, allmektige og hellige Gud, har hvert eneste menneske et gjeldsbrev som må gjenløses, fordi Gud krever fullkommen lydighet mot hans bud, i tanker, ord og gjerninger.
    På det gjeldsbrevet står skrevet hver eneste synd som vi har begått, og kommer til å begå, i tanker, ord og gjerninger, inntil vår død.
    Prisen for å gjenløse gjeldsbrevet er døden, for en hellig Gud kan ikke tåle synd. "Syndens lønn er døden ...." (Rom 6,23).

På grunn av gjeldsbrevet har djevelen "juridisk" rett til vårt liv. Han er både anklager og bøddel (Åp 6,8), og straffen er evig pine i helvetet, i den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler (Matt 25,46, 2.Tess 1,9, Åp 21,8).

forrige side innhold neste side