Han var å betrakte som en person som stod i gjeld til samfunnet
fordi han hadde gjort noe som var forbundet med straff.
Samfunnet krevde at han, forbryteren, betalte tilbake det han var skyldig
for å gjenløse gjeldsbrevet.

Gjeldsbrevet
av Odd Beverfjord


Gjeldsbrevet

Gjeldsbrevet
Guds dom
Vår Gjenløser
Gjelden betalt
Rettferdiggjørelsen
Nådegaven - syndenes forlatelse

Opphavsrett Odd S. Beverfjord - gjengitt med forfatterens velsignelse
Gjelden betalt
(utvidet utgave av Gjeldsbrevet)
Hjem Gjeldsbrevet, første side