Gjeldsbrevet


Rettferdiggjørelsen


Men Jesus var fullkomment lydig mot Gud, og uten synd fra unnfangelsen av, og derfor skyldfri og uten gjeld til Gud. Han hadde intet gjeldsbrev han måtte gjenløse for seg selv. Da kunne han ikke ha betalt for annen synd enn sin egen. Og fordi Jesus var fullkomment rettferdig som Gud, kunne han ikke bli straffet.
    En rettferdig Gud kan ikke la den rettferdige bli straffet, til evig fortapelse. Jesus Kristus var fullkomment lydig og oppfylte Guds lov. Derfor kunne ikke døden holde på Jesus, det var ikke mulig. Jesus seiret over døden og ble oppreist ved Den Hellige Ånds kraft den tredje dag. Han er oppstanden. Han var død, men lever i all evighet, og har nøklene til døden og dødsriket (Åp 1,18). Han er blitt gitt all makt i himmelen og på jorden (Matt 28,18, Åp 5,9-13).

    Gjeldsbrevet er ferdig underskrevet med Guds signatur, "Sønnen"; det er underskrevet med Jesu blod. Men det er ikke gyldig som bevis for at vi har betalt vår gjeld og ikke lenger kan bli anklaget, dømt og straffet, før det keiserlige segl er satt på gjeldsbrevet - rettferdiggjørelsen. Det er Den Hellige Ånd.


forrige side innhold neste side