Gjeldsbrevet


Nådegaven - syndenes forlatelse


Det står skrevet: "Kom, la oss gjøre opp vår sak med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, så skal de bli som den hvite ull" (Esaias 1,18).
    Den som bekjenner sine synder og tar imot Jesus Kristus som sin Frelser og Herre, får Guds aller største nådegave; syndenes forlatelse i Kristus Jesus.
    Den gaven er gjort klar ("Det er fullbrakt") og ferdig innpakket for hvert eneste menneske og synder på jorden. Det er gjeldsbrevet med de utslettede anklagepunktene og underskrevet med Jesu blod. Den gaven gis gratis, av Guds nåde alene, til hver synder som vender seg til ham og i oppriktighet påkaller Herrens navn, angrer sine synder og ber om tilgivelse. Da gjenopprettes fred med Gud i Kristus - Guds Sønns rettferdighet tilregnes synderen. Da kan gaven pakkes opp av den rettferdiggjorte synder som av Guds nåde får tilgivelse på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss på Golgata.
    Gaven inneholder syndenes forlatelse, rett til å bli Guds barn, medarv i Guds rike, og evig liv hjemme hos vår Gud og himmelske Far.
    Når en synder tar imot gaven, da setter Gud, vår Far, den allmektige, rettferdige, sanne og hellige Gud, sitt keiserlige segl på vårt gjeldsbrev ved å gi oss Den Hellige Ånd i vårt hjerte som innsegl på at vi er kjøpt fri fra djevelens makt, at vår straff er sonet og gjelden betalt, at vi er blitt Guds barn ved adopsjons-vilkår i Kristus Jesus, blitt medarvinger til Guds rike, og fått evig liv.
    Da får den rettferdiggjorte synder del i frelsesverket på Golgata; han er korsfestet med Kristus, død med Kristus, og oppreist fra døden med Kristus.
- - -

    "Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom. 6:23).

"Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik" (Salme 32:1-2).


forrige side innhold startsiden