FredsfyrstenFor et barn er oss født, en sønn er oss gitt,
og herredømmet er på hans skulder,
og han kalles underfull rådgiver,
veldig Gud,
evig fader,
fredsfyrste.
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende
over Davids trone og over hans kongerike;
det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet,
fra nå av og til evig tid;
Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Jes 9,6-7.

.

Ikke skal kongespir vike fra Juda,
ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

1. Mos 49,10.

.

Fryd deg storlig, Sions datter!
Rop høyt, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til deg,
rettferdig er han og full av frelse,
fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.
Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem,
og alle krigsbuer skal utryddes,
Og han skal tale fred til hedningene,
og hans herredømme skal nå fra hav til hav
og fra elven til jordens ender.

Sak 9,9-10.

.

Men du Betlehem, Efrata,
som er liten til å være med blant Judas tusener!
Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel,
og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.
Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født;
og de som blir igjen av hans brødre,
skal vende tilbake sammen med Israels barn.
Og han skal stå og vokte sin hjord
i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet;
og de skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender.
Og han skal være fred.

Mika 5,2-5a.

.

I hans dager skal den rettferdige blomstre,
og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere.
Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.
For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøye kne,
og hans fiender skal slikke støv.
Kongene fra Tarsis og øyene skal komme med gaver,
kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt.
Alle konger skal falle ned for ham,
alle hedninger skal tjene ham.

Salme 72,7-11.
(NO30)
In His Image Logo