Hva skiller meg fra Gud?

[Jesus, broen mellom Gud og mennesker] The beginning: God and man together -
Begynnelsen: Gud og mennesket i fellesskap
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. (1. Mos 1,27)

Sin enters the world - Synden kommer inn i verden
Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. (Jes 53,6)

Sin separates God and man - Synden skiller Gud fra mennesket
Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. (1. Mos 3,8)

Jesus comes - Jesus kommer
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Joh 3,16)

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. (Joh 3,18)

Jesus bridges the gap - Jesus slår bro over kløften
Vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender. (Rom 5,10)

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. (Jes 53,5)

God and man together - Gud og mennesket i fellesskap
Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. (Åp 21,3)


HR

email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen back Til forrige nivå:
"Kristen?"
Grafikken er levert av aks., Bellsnwhistles, og Eos Development