HR

Fødselsdagsselskapet

Av John & Marlys Hardcastle

Julen blir feiret på samme dag som de hedenske romerne feiret sin viktigste sataniske festdag.


HR


 Åp 2,11 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!

HUSTRUEN TIL EKTEMANNEN:  Kjæreste!  Jeg har bestemt meg for å holde et stort fødselsdagsselskap for deg!

EKTEMANNEN:  Så fantastisk!

HUSTRUEN:  Den 25. desember.

EKTEMANNEN:  Det er da ikke fødselsdagen min.

HUSTRUEN:  Neida, jeg vet det, men vi kan bare SI at det er fødselsdagen din.

EKTEMANNEN:  Det er fødselsdagen til gamlekjæresten din!

HUSTRUEN:  Det er helt i orden, jeg har bestemt meg for å kalle det din fødselsdag.

EKTEMANNEN:  Nei, det er ikke i orden.  Hvorfor kan du ikke velge en hvilken som helst dag som IKKE er fødselsdagen til gamlekjæresten din?  Er du ikke interessert i hva som er sant?  Eller i hva jeg bryr meg om?  Bare såpass som til å finne ut hva som egentlig er fødselsdagen min?

HUSTRUEN:  Nå, nå, ikke bli så oppbragt.  Jeg har bestemt at vi bare skal SI at det er fødselsdagen din.  Jeg har sendt ut innbydelsene, og alle gjør det på den måten, så derfor er det i orden.

EKTEMANNEN:  Derfor?

HUSTRUEN:  Jada, og du vil sikkert ikke ha meg til å forandre datoen nå og sette noen i forlegenhet.  Jeg har bestemt at det er i orden.

EKTEMANNEN:  Så det har du bestemt.  Jeg ville sette pris på om du bare ville ta meg i hånden og bli med meg og være sammen med meg en liten stund.

HUSTRUEN:  Senere, du.  Jeg har ikke tid nå.  Jeg har innbudt HELE familien.  Min far og min mor og onkel Willy og kusine Lisbet og Ernst og alle barna og barnebarna - å, barna kommer til å fryde seg over det!  Vi vil gjøre det for barna!  De fortjener det!

EKTEMANNEN:  For barna.  Jeg skjønner, en dag for å feire familien ... og så kaller du det min fødselsdag.  Det får meg til å tro at du er mer glad i familien enn i meg.

HUSTRUEN:  Å, du kommer til å fryde deg over det du også, det har jeg bestemt.  Og alle sammen skal gi hverandre gaver.

EKTEMANNEN:  Dette skal liksom være MIN fødselsdag?  Og likevel gir du gaver til andre?  Hvorfor det?

HUSTRUEN:  Og så skal jeg pynte i huset ... røde bånd og sløyfer og ...

EKTEMANNEN:  Røde?  Rødt er yndlingsfargen til gamlekjæresten din!  JEG liker blått og grøntBlå himmel, blått hav, grønt gress, trær, fugler ...

HUSTRUEN:  Å, jeg skal sette opp et grønt tre, pyntet med gullkuler og sølvkuler, og vi skal legge gaver under det!

EKTEMANNEN:  Akkurat som avgudsdyrkerne ned gjennom historien ... hvert grønt tre ...  Det er avgudsdyrkelse.

HUSTRUEN:  Og jeg må kjøpe gaver og handle inn en masse og ...

EKTEMANNEN:  ... så guden Mammon kan få sitt.

HUSTRUEN:  Det kommer til å bli bryet verdt!  Jeg skal pynte og bake småkaker og fruktkake og ...

EKTEMANNEN:  Høres ut som om du kommer til å få det skrekkelig travelt.  Kom ut med meg, min elskede, og la oss ha litt tid sammen ... en spasertur langs elven, en ...

HUSTRUEN:  Senere, vennen min.  Jeg kommer til å ha det travelt, men du kommer til å fryde deg over det ... har jeg bestemt.  Kjaset og maset ... å ja, og så har jeg bestemt at vi skal ha en deilig svinestek ...

EKTEMANNEN:  Brent grisekjøtt!  På det som du SIER er fødselsdagen min og som ikke er det!  Hvem er det som har kommandoen her?  Hvorfor gjør du bare DINE EGNE TING og regner med at jeg vil gi min godkjennelse til det?  Hvis du elsker meg, hvorfor GJØR du ikke det jeg sier?  Hvorfor gjør du ikke ting på MIN MÅTE?  Du KJENNER meg ikke engang!  Jeg tenker det neste du vil finne på er å kle ut gamlekjæresten din i rød drakt og la ham komme ned gjennom pipa!

HUSTRUEN:  Ehhhh ... kremt ...


HR


Å elske noen omfatter å finne ut hva de elsker og hater, og handle i overenstemmelse med det.  Du kan studere Ordet og finne ut hva Gud elsker og hater, og hva det betyr å være rettferdig ... eller urettferdig ... hellig eller uren, og avgjøre hvordan du skal leve HELE livet ditt basert på dette. Når vi går ut ifra at Han fortjener FØRSTEPLASSEN i vårt liv, så hvorfor ikke?

 Kol 2,8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

Å ta mennesketradisjoner og "døpe" dem i "kristendom", og så late som om dette er i orden fordi du ønsker å tro at det er det ... dette er ikke kristent, og det er ikke SANNHET.  Det er HUMANISME, å sette mennesket i sentrum.  Det er en STYGGEDOM for Gud!

 Jer 10,1 Hør det ord Herren har talt til eder, Israels hus! 2 Så sier Herren: Venn eder ikke til hedningenes vei, og reddes ikke for himmelens tegn, fordi hedningene reddes for dem!  3 For folkenes skikker er tomhet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øksen; 4 med sølv og gull pryder de det; med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle.

 5. Mos 12,2 I skal ødelegge alle de steder hvor hedningene som I skal drive bort, har dyrket sine guder, på de høie fjell og på haugene og under hvert grønt tre;
 1. Kong 14,23 Også de bygget sig offerhauger og gjorde sig støtter og Astarte-billeder på hver høi bakke og under hvert grønt tre;
 2. Kong 16,4 Og han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre.
 2. Kong 17,10 Og de reiste støtter og Astarte-billeder på hver høi bakke og under hvert grønt tre,
 2. Krøn 28,4 Og han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre.
 Jes 57,5 I som er optendt av brynde ved terebintene, under hvert grønt tre, som slakter barn i dalene, under bergkløfters tak?
 Jer 2,20 For fra fordums tid brøt du ditt åk, rev du i stykker dine bånd, og du sa: Jeg vil ikke tjene. Men på hver høi bakke og under hvert grønt tre la du dig ned og drev utukt.
 Jer 3,6 Og Herren sa til mig i kong Josias' dager: Har du sett hvad Israel, den frafalne kvinne, har gjort? Hun gikk op på hvert høit fjell og inn under hvert grønt tre og drev hor der.
 Jer 3,13 Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud og på forskjellige veier har løpet om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har I ikke hørt, sier Herren.
 Esek 6,13 Og I skal kjenne at jeg er Herren, når deres drepte menn ligger midt iblandt deres motbydelige avguder, rundt omkring deres altere, på hver høi bakke, på alle fjelltoppene og under hvert grønt tre og hver løvrik terebinte, på alle de steder hvor de ofret alle sine motbydelige avguder en velbehagelig duft.
 Esek 20,47 Og si til Sydens skog: Hør Herrens ord! Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg tender en ild i dig, og den skal fortære hvert friskt tre og hvert tørt tre i dig; den luende ild skal ikke utslukkes, men alle ansikter fra syd til nord skal bli forbrent ved den.

De første emigrantene ("pilgrimsfedrene") forbød julefeiring i det nye landet i Amerika.  Senere innførte katolikkene julen sammen med all den andre avgudsdyrkelsen sin, og pilgrimenes hellighetsstandard ble undergravd.  Synd er som surdeig ... som gjær i brød.


 Gal 5,7 I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten? 8 Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder. 9 En liten surdeig syrer hele deigen.

Så dette er julen.  Det er opplagt at det er en god ting å minnes vår Herre Jesu Kristi fødsel, men på hvilken dag og på hvilken måte?  For å svare på dette spørsmålet, må vi igjen se på høytidene i Israel, de som er en skygge av det som skulle komme. Disse høytidene ble stjålet av katolikkene i det tredje århundre da de fjernet alt som var jødisk fra kirken og innførte hedenske festdager.  (Julen blir feiret på samme dag som de hedenske romerne feiret sin viktigste sataniske festdag.)  I dag, i desember 1999, står vi ved inngangen til det syvende årtusen.  Vi lever i en avgjørelsens tid.   Matt 17,11 Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk. Å sette troen i rette skikk omfatter å ha forståelse av høytidene i Israel.  Vår Herre Jesu Kristi fødsel fant nokså sikkert sted den 15. Tishri, som er den første dagen i løvhyttefesten (flere måneder før jul).  De mange profetiene som denne dateringen bygger på, er et helt annet studium, som ikke er tatt med i disse korte notatene om julen.

 Rom 14,5 Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn!  6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; 8 for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til. 9 For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde.

Å følge Vår Herre Jesus, Han som ikke er "julens ånd" (Santa-Satan), kan iblant føre oss til smertelige valg.  Slike valg krever av oss at vi er lydige og overgir vårt liv til Ham.  Vi kjenner til to forskjellige tilfeller der en forelder var i bønn over å slutte med julefeiringen, fordi de ønsket å være til behag for Herren og også for barna sine. Samtidig var de svært tilbakeholdne på grunn av den virkningen det kunne ha for barna. Midt i denne situasjonen kom barna til dem og sa: "Pappa (mamma), Gud vil ikke at vi skal drive med jul i år."  For en Frelser!  For en stor Gud vi tjener!

 Matt 7,13 Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og er de som finner den.

Noen argumenterer:  Kol 2,16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;  17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.  De høytidsdagene det er snakk om her, er imidlertid de jødiske festdagene, de er absolutt ikke hedenske festdager, som er vanhellige.

Få kristne godtar at å feire jul er en styggedom for Herren.  Det er et mindretallssyn i "kirken" i vår tid. Men vi vet også at Herren snakket om en vid port som fører til fortapelsen og en trang port som fører til evig liv.  Da han gjorde dette, snakket han til mennesker som fulgte ham.  Mange har lært at den vide porten er hedningene og at den trange porten er "kirken".  Vi mener at begge gruppene hører til INNEN "kirken", men at de få ... som finner den er den lille resten som overgir sitt liv til Herren, hører på Ham, adlyder Ham og gir avkall på alt sitt eget. De kommer til å bli Kristi brud.  Mange ganger hørte mennesker Herren tale uten å forstå Ham eller følge Ham.  Det er mengdevis av slike mennesker "i kirken" i dag.  Å følge Kristus og å være "i Kristus" betyr noe annet enn bare å "gå i kirken".  I sannhet er det mange som går til grunne av mangel på kunnskap.   Hos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Videre er det mange i "kirken" som vil slutte seg til den ekumeniske (enhets-) bevegelsen som vil føre til den ene verdenskirke. Denne skjøgen vil forfølge den sanne kirken, som er den lille resten.  Denne bevegelsen holder for tiden på med å hevde både innenfor og utenfor "kirken" at vi alle bare må elske hverandre ... et argument som Antikrist kommer med for å kunne bringe Sannheten til taushet.

 Ef 4,11 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,
 12 forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,
 13 inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,
 14 forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster.

Uttrykket inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn refererer til at Kristi sanne brud kommer ut av og blir atskilt fra skjøgekirken, og blir likedannet med Jesu Kristi bilde ved Hans Ånd.  Den lille resten er de eneste som har sann enhet i Ånden.  Denne resten kjenner hverandre ved Ånden når de møtes - de trenger ikke mange ord, de er totalt overgitt til Ham og kan fremstilles uten plett eller rynke, helt ut ulastelige for Ham, en hellig ætt, et hellig folk.  Denne resten har forstått at det vintreet vi er blitt podet inn på, kalles Israel, ikke kristendommen.

For hvert eneste skriftsted i Bibelen har fienden en løgn eller en ny versjon, og han spør: "Har Gud virkelig sagt ...?"  Å stå fast for Gud betyr å bekrefte: "Ja, Gud har sagt det, og jeg tror det og vil leve livet mitt i henhold til Guds Ord ved Guds Ånd."  Det er en klar forbindelse mellom de som hører og de som seirer.  De som hører, men nekter å GJØRE, vil aldri SEIRE.  De tilhører ikke ham.  For å seire kreves det å vandre i og ved Hans Ånd.

Er du frelst og du vet det ... la andre mennesker se det ... la LIVET ditt vise en forskjell!

link
Engelskspråklige lenker:
link

Gilead.net: The True Origin of Christmas & Other Holidays:
http://gilead.net/bible/christmas.htm
Here is the table of contents:
1) Important History About Ancient Babylon
2) Who Was Really Born on December 25?
3) Are Christmas Day and Halloween Related to Sun Worship?
4) What About Santa Claus and Christmas Trees?
5) Was Christ Really a Winter Baby?
6) When Was Christ Really Born?
7) How Many Wise Men Visited Christ?
8) What About Celebrating Easter?
9) What Should We Do Now?

Flee from Idolatry by R. F. Becker:
http://www.jesus-is-lord.com/christm3.htm

Birth of Yeshua (Jesus) during Succoth (Feast of Tabernacles):
http://www.tckillian.com/greg/birth.html

Åp 2,11 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!

John & Marlys Hardcastle

Rettigheter/betingelser:
Denne artikkelen er copyright © John & Marlys Hardcastle, New Zealand
Oversatt med forfatterens velsignelse.
Artikkelen foreligger også i engelsk utgave.
Mailto:john@hardcastle.co.nz
Rev Dec 4, 1999
Copyright © 1999 by John L & Marlys Hardcastle. Duplication of this material is granted provided 1) you do not alter the text in any manner 2) you retain all the HTML formatting and emphases and 3) you do not attempt to sell it. All other rights reserved.  -- Mailto:john@hardcastle.co.nzOversatt av Anne K. Sorknes. Bibelsitatene er fra NO30-utgaven.
En kommentar til nestsiste avsnitt, "det vintreet vi er blitt podet inn på, kalles Israel, ikke kristendommen": Paulus skriver om dette i Rom 11,24: For blev du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til.
Men han har allerede presisert bruken av navnet Israel i Rom 9,6-8: Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel; 7 heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes dig en ætt, 8 det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten.


For videre materiale om Jesu fødsel, les julesiden min
email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen back Til forrige nivå:
Kristen?
Grafikken er levert av aks. og   IconBazaar