Skandinaviske ja-til-livet-organisasjoner

HR


Lenker til skandinaviske ja-til-livet-organisasjoner:

Menneskeverd Menneskeverd
http://menneskeverd.no/


RFM Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv
http://www.RFM.dk/
(Danmark)


JA till Livet JA till Livet
http://www.jatilllivet.se/
(Sverige)


Lenker til andre relevante organisasjoner:

Amathea Amathea
Rådgivningstjeneste for gravide

http://www.amathea.no/
(driver ikke ideologisk virksomhet, men praktisk veiledningstjeneste)


Lov og ulov

Abortspørsmålet er ikke bare etisk, det har med lovgivning og rettsvern å gjøre. Kristent sett dreier det seg om kamp mot en ugudelig dominert lovgivning. Abortsaken er ett av de mest synlige eksempler.
Men er ikke kristenfolket blitt oppmerksom på mange andre saker der det samme skjer?
Hvor er kamporganisasjonene som tar seg av det?
  (Du finner Epostkassen vår nedenfor.)

For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet (Ef 6,12 - NO30).

I USA har Berit Kjos gransket noen av disse spørsmålene - har vi lignende tankegang hos myndigheter og lovgivere her i landet?


HR

email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen back Til forrige nivå:
Ja til livet

Grafikken er levert av aks. og IconBazaar
Bakgrunn Copyright Loraine Wauer Ferus