[Letterhead]

Forfatning og Løver

for Vennskapsforeningen Norge - Narnia

HR


Navn.
Foreningens navn er 'Vennskapsforeningen Norge - Narnia' .

Formål.
Foreningens formål er å fremme Narnianske idealer, samt å virke for økt samkvem og kulturutveksling mellom de to land.

Virkemidler.
Formålet søkes oppnådd ved :

 • Sammenkomster av likesinnede ( eller bedre-).
 • Administrasjon av prosjekter relevante til foreningens formål.
  - herunder: å forsyne spesielle Narnianske gjestearbeidere med norske dokumenter og lø(y)ver samt månedskort for pendlere Norge - Narnia.
 • Stipend til garderobeskapende kunsthåndverk av magisk karakter.
 • Tilskudd til anvendt garderobeforskning.
 • Veiledning til utskiftning av eksisterende hedenskap med Narnianske klesskap.
Medlemsskap (endret).
Medlem kan den bli som vil støtte foreningens formål.

Følgende kategorier kan ikke opptas i foreningen :

 • bamsemishandlere ( i kontekst av det 'utvidede bamsebegrep')
 • nihilister
 • appelsinmisbrukere
 • personlige okkultister og gnostikere
 • slavehandlere
 • teologiske obskurantister
 • sedatbyråkrater
 • liberale skolereformister og rabiatmodernister
  Note: Forhenværende calormenere kan kun opptas i foreningen etter avlagt portalprøve.
Den til enhver tid fastsatte medlemskontingent betales fortrinnsvis i Narnianske "Løver" eller "Trær" (calormensk valuta godtas ikke). Talende dyr innrømmes halv kontingent etter avlagt mikrofonprøve.

Styreform og organer.
Foreningen har en leontokratisk styreform og operasjonsmåte.

Representantklesskapet er foreningens løvgivende og utløvende organ. Det består av 1 til 4 Ansiennitetsbærende Konger/Dronninger. Arvefølgen er testamentarisk og eksemplarisk.

Ugletinget er rådgivende og lydgivende organ for foreningen. Det består av tilstrekkelig uglesette medlemmer, og er selvsupplerende ( dvs. fanger sine egne flaggermus).

Foreningen skal så langt mulig være nøytral i skismaet mellom kronologitter og publisitter.

Møtevirksomhet.
Foreningens høye Løve har åpenbarelses- og brølerett i foreningens møter.

Foreningens møter legges fortrinnsvis til kompatible foreningers møters absurde time (i parasitterende modus).
En søker herved å rasjonalisere distribusjons-strukturen av ambulerende submersible diffusjonsenheter av theistisk essens.

Ulykkessvangre ord må ikke ytres under foreningens møter.
I tvilstilfelle kan representantklesskapet veilede i påvisning av verbale ulykkessvangerskap. Representantklesskapet står ansvarlig overfor Løven for at listen over ulykkessvangre ord holdes oppdatert og forsvarlig nedlåst. Eventuell utilstedelig bruk av listen vil bli påbrølt.


HR

email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen VNN Til forrige nivå:
VNN's norske hovedside

Si din mening på diskusjonsforumet Narnia - Oss talende dyr imellom

Grafikken er levert av aks., Marianne Johansen, The Dog Hause og Anja's Icon Zoo
Bakgrunnsgrafikken er kjøpt hos Graphic Garden