Vårt Gjeldsbrev

Overfor vår Skaper, den eneste sanne og rettferdige, allmektige og hellige Gud, har hvert eneste menneske et gjeldsbrev som må gjenløses, fordi Gud krever fullkommen lydighet til hans bud, i tanker, ord og gjerninger.

På vårt gjeldsbrev står skrevet hver eneste synd som vi har begått, og kommer til å begå, i tanker, ord og gjerninger, inntil vår død. Straffeutmålingen gitt av den aller høyeste rett er lovens strengeste straff, og vi må betale vår skyld og gjenløse Gjeldsbrevet med vårt liv. For ”syndens lønn er døden . . .” (1) ”For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. (2) … da vet Herren hvordan å utfri de gudfryktige fra fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt til dommens dag og til straff. (3)

Fordi den eneste sanne, hellige Gud ikke kan tolerere og hater synd, må synden dø. Derfor er prisen for å gjenløse vårt gjeldsbrev døden. Synden må dø, for der finnes ikke ”litt” synd i himmelen, Guds rike. Der finnes intet urent.

Derfor må vi dø som rettferdiggjort, d.v.s. ha gjort opp for våre synder ved å sone straffen og gjenløst gjeldsbrevet, dersom vi skal se oppstandelse og oppleve frihet. For uten Guds rettferdiggjørelse vil vi dø i kjødet, og uten rettferdiggjørelse er vi syndere i kjødet inntil vår død. Vi blir ikke gjort levende ved Ånden. Ved Guds rettferdiggjørelse dør vi i kjødet, men gjenoppstår i Ånden fordi vi har fått Den Hellige Ånd i vårt hjerte som pant på at vi er Guds barn i Kristus, idet vår straff er sonet og gjelden betalt.

”For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for at han skulle føre oss til Gud, han som led døden i kjødet, men ble gjort levende ved Ånden.”
1Pet 3:18


Dersom vi ikke dør som en fullkommen i det øyeblikk vi dør så gagner det oss intet. Vi er evig fortapt. Og ingen er fullkommen, uten Gud. Derfor trenger vi alle en Gjenløser som er fullkommen for Gud som kan betale og gjenløse vårt gjeldsbrev. Det er Den Rettferdige. (4)

På et eller annet tidspunkt, før vår død, mens vi ennå er bevisst, må vi rettferdiggjøres, bli tilgitt våre synder, ellers vil vi dø som urettferdig, som en synder. Etter døden er det for sent. For det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom. (5)


Noter:

1 Rom. 6:23
2 2Pet 2:4
3 2Pet 2:9
4 Matt 3:17; Apg 22:14
5 Heb 9:27
forrige side
innhold neste side