Arne Garborg

HR

Arne Garborg var født 25. januar 1851, og i 2001 kunne vi markere 150-årsjubileet for hans fødsel.

Et av de mest kjente verkene hans er "Haugtussa". Mindre kjent er fortsettelsen, "I Helheim". Begge verkene er gjengitt i sin helhet her (følg lenkene eller veiviseren lenger nede).

En kortere tekst som er ganske godt kjent, om kanskje ikke i sin helhet, er lesestykket "Um pengar". Dette sto i en lesebok som ble utgitt i 1920.

2001 var erklært som Garborg-året. Det hadde sitt eget prosjekt på Internett, med informasjon om forfatteren og om jubileumsarrangementer. Prosjektet er å finne på http://www.garborg.no/.

Nettbiblioteket til Ivar Aasen-tunet har flere Garborg-tekster. Du kan finne det ved å velge Nettbibliotek og deretter se under Forfattarar F-Jhttp://www.aasentunet.no/.
Foto:
Asker Museum/Garborg-året

Arne Garborg


Bokringen


Veiviser til "Haugtussa" og "I Helheim"
Veiviser til "Haugtussa" og "I Helheim"

HR

 
email
Anne K. Sorknes
 
menu Til temamenyen back Tilbake til startsiden litteratur Til forrige nivå:
Litteratur
 
Personlig Pedagogisk Filosofisk Litterært Digitalt Diverse

Grafikken er levert av aks.og Pambytes Free Web Graphics