Jesusbarnet som måtte dele seng med H.K.H. Nissen

Hvor annerledes JUL ?

Er det noen smågufne trekk ved den tradisjonstro feiringen av "Julen"?

- Tenker vi på kommersialiseringen, kanskje?
Bekymring for den siden ved julen kan vinne applaus som kloke ord.
Men hva med hedenskapet som er innbakt i gamle skikker og tradisjoner?

Er "Jesusbarnet" så rørt takknemlig over å få arve en fråtsefest etter hedenskapets solgud og norrønagudene, og dele den med nissene på låven som krever grøtoffer?

Merker følsomme personer at det stråler uhygge ut av juletreet, slik forfatteren Elin Brodin har antydet?

Etter endel kildeforskning må vi sette et stort spørsmålstegn ved om denne blandkulten kan være egnet til å hedre JESUS
- hvis det var hensikten?

Diktet "Et fest-takkekort"  vil vise hvordan den oppstandne Jesus ser på saken idag.

Det yndige petit-innlegget  Postkort fra fjern medarbeider  er tidligere refusert av flere kristelige dagsaviser, før noen kom på å sende det til oss.

Angår det noen?

Emnet debatteres med oppriktighet, anfallsvis:
Vi har sakset et autentisk innlegg fra "skravletavlenes" periode (før Wild Weird Web ble pensum).
Juletreets kultiske bakgrunn.  Nifst nok?

 

0.38kb
 

PS: Forbehold:

Nei, vi hører slett ikke til den kulten du tenker på -- den som nesten har tatt seg julekritikk til varemerke.
Disse har som kjent en defekt lære om selve Jesus. Men frimodigheten deres kan det ikke skade å yte konkurranse?
På 60- og 70-tallet var de forresten like alene om å gi lyd til kritikk mot Darwin og evolusjonslæren, et dogme som kirkefolk ellers var lite villige til å ta belastningen ved å utfordre. Måtte man ikke vokte sin seriøse anseelse?

Leser du amerikanske fundamentale web'er fra Bibelbeltet, ser du nok at emnet julekritikk i dag ikke er fullt så eksklusivt.

Men:  Tar du juletreet fra en gjennomsnittlig festfeirer, er han beredt til kamp.
Har kirkefolket vist samme resolutte kampmot, og stått like solidarisk samlet - der mer sentrale dogmer enn det Kirkelige Grantre har møtt angrep?
Jomfrufødselen, Oppstandelsen - hva har ikke liberal-prestene forsøkt å snike vekk? - Var det verd å hisse seg opp for, det?
Trenger Kirken mene noe om "menn som drev skjenselsverk med menn"
(Rom 1:27)?
Eller kvinner som velger å knerte sine små ufødte - et frivillig velferdstilbud, la Kirken sitte stille og holde fred i forsamlingen.
Å ja - men rør ved Kirkens Grantre, så får du høre fra den religiøse nidkjærhet?  
 

 
4.84kb

menu     0.85kb     back

Graphic Garden
Grafikken er levert av Graphic Garden