Tilhold for Nødlands Narnia-sider

Vi har lenge linket til Narnia - en side med "mye informasjon om Narnia-bøkene, filmene, seriene osv."

1. mai 2009 ble vertskapet for disse sidene (hos start.no) lagt ned, og det kan komme til å gå noe tid før Oddbjørn Nødland, som står bak sidene, setter opp nye sider et annet sted. Til så lenge har vi fått tillatelse av Nødland til å legge ut et utvalg av sidene hans her. Takk for velviljen!
 
Bøkene
Narnianere og andre
Tidslinje
Kart
BBCs Narniaserier
Spørsmål og svar
Kontakt meg
 
To ulike lister over Narnia-bøkene
En alfabetisk oversikt over personer i bøkene
Tidslinje - både engelsk og narniansk tid
Noen nyttige kart fra Narnias verden
BBCs Narniaserier - som har vært vist en del på norsk TV
En "FAQ" (hentet fra Jonathan Gregorys Narniaside)
Kontaktadresse for Oddbjørn Nødland
 
Utvalget til våre sider er gjort av oss og ikke av Nødland selv.
Vi siterer fra hans egen side:
"Merk!
Denne siden er laget av meg som privatperson og har på ingen måte noe å gjøre med C.S. Lewis Pre. Ltd., Walden Media, Walt Disney Studios eller BBC. Copyright og varemerker for bøkene, filmene, seriene og artiklene tilhører de respektive eierne. Jeg er selv ansvarlig for innholdet og eventuelle feil den siden måtte inneholde.

Det jeg har skrevet selv-- om forfatteren, bøkene, personene, og til dels også om filmene, seriene og hørespillet-- er copyright © 2001-2005 Oddbjørn M. Nødland."


HR

email
Anne K. Sorknes
new Til hjemmesiden i hytta
 
Personal Pedagogical Philosophical Literary Digital Miscellaneous
Grafikk levert av aks. og Pambytes Free Web Graphics