[Letterhead]

Innbydelse til medlemskap i

Vennskapsforeningen Norge-Narnia

HR


Vennskapsforeningen Norge - Narnia har notert din interesse for Narnia og innbyr deg herved til å bli medlem.
(For English-speaking readers: An international membership is also available.)
Foreningens formål er "å fremme Narnianske idealer, samt å virke for økt samkvem og kulturutveksling mellom de to land". (Les også fullstendig "Forfatning og Løver".)

For å bli opptatt som virtuelt medlem, må du fylle ut nedenstående skjema og sende det inn. Du kan da få medlemsbevis, og vi vil registrere navnet ditt på siden med Hnau-registeret.

Hvis du ønsker å bli fysisk medlem, må du i tillegg betale medlemsavgift neste gang denne kreves inn (velg dette og oppgi postadressen din, så vi har den når kravet skal sendes). Medlemsavgiften innbetales fortrinnsvis i Narnianske "Løver" eller "Trær". Den kan også innbetales i norsk valuta (derimot vil calormensk valuta ikke kunne godtas). Medlemsavgiften er inntil videre på Nkr.30,- (for dagens kursnotering kontakt nærmeste Narnianske bank).

Vi venter på å høre fra deg!

Med utsøkt hilsen
Representantklesskapet.

HR

Fyll ut skjemaet nedenfor og send det inn. Stryk ikke det som passer/ikke passer.På siden med Hnau-registeret vil jeg stå oppført slik:
(ikke bruk retur-tasten)
(Ta med f.eks. navn, kunstnernavn, hjemmeside-adresse og/eller e-postadresse.)


Vennligst oppgi også din e-postadresse: (ikke bruk retur-tasten)
Jeg ønsker å opptas som

Postadresse (for utsendelse av regning) for fysiske medlemmer:

Kommentarer:


Til bruk for foreningen. Skriv ikke her.
Når du har sendt innmeldingsskjemaet, kan du få en medlemsplakett.


HR

email
Anne K. Sorknes
menu Til temamenyen VNN Til forrige nivå:
VNN's norske hovedside

Si din mening på diskusjonsforumet Narnia - Oss talende dyr imellom

Grafikken er levert av aks., Marianne Johansen, The Dog Hause og Anja's Icon Zoo
Bakgrunnsgrafikken er kjøpt hos Graphic Garden