Vi avkristnet Norge

Vi som avkristner Norge

Av Gunnar Melbø (1918-2008)


Vi hadde kristne lover fra Hellig Olav til Gerhardsen.
Nå omfavnes hedenskapet i lov, skole og kirke.

 
 


© Gunnar Melbø - gjengitt med tillatelse

Berit Kjos' treffende penn
Les også  Berit Kjos - skolepolitikk og samfunn  

Tilbake
Utforming ved A.K. Sorknes

Personlig Pedagogisk Filosofisk Litterært Digitalt Diverse