What's new:
Hva er nytt:

English

26. December
Narnia - The Movies - updated

18. October
My NaNoWriMo history

13. July
Some Narnian book covers by Pauline Baynes - English editions - updated


Previous items:

Narnian fanfiction - some suggestions

Stamps - "Return of the King" - from Isle of Man

Tolkien's drawings on book covers

Some Tolkien book covers by Pauline Baynes - updated

Large pictures - moved and updated

Avatars for discussion fora - moved and updated

Day by day

To God Be the Glory

Anne Geddes - a tribute - moved and updated

Quotes with photos - moved and updated

More quotes with photos

elecktrum's Narnian fanfiction - a chronology

Visitor's book - moved and redesigned

Tribute to Pauline Baynes (1922-2008)

Whatsoever things are true, ... are honest - think on these things

Selections from the Book of Psalms
The Lord shall preserve thee from all evil
The Lord is my Shepherd - moved and updated

Hymns of Comfort
Hymns of Worship
Hymns for Christmas
Hymns for Easter

Links to purchaseware graphics

The Art of Marriage by W.A. Peterson (also as shorter version)

Narnia - Sons of Adam and Daughters of Eve

Swedish nature - flowers etc. at Swedish Finnskog

Tolkien's drawings on stamps

Welcome to Sweden

J.R.R. Tolkien

Comprehensive search of King James Bible

Joy to the world

Lost Sites

The Prince of Peace

He is our Peace

Links to various useful resources

Friendship Quilt

General webrings and link exchanges

Site map menu - redesigned and expanded

The Norwegian - Narnian Friendship Society - moved and updated

Free background tiles for downloading

Baby Jesus - a sign which shall be spoken against

My Christmas page

The Gift

God became man

Feed a hungry polar bear - JavaScript example

Shakespeare page - revised and updated

Lewis Carrol page - not about Alice in Wonderland

About Family Friendly sites - in new directory

List of web rings

Christian? Thoughts on religious belief and thinking - revised and updated

The Birthday Party - about Christmas

Home schooling - new links

Being a Christian - new links

Web resources

He is not here, he is risen

Open adoption

"Cyberadoption" at my Norway page

In the beginning God ....

Links to make you think

Bring forth fruits meet for repentance

The Kingdom of Peace

I Formed You in the Womb

Selections from the Bible

About giving credits

Links to free graphics

C.S. Lewis 1898 - 1998

Narnian resources

About The Chronicles of Narnia

The Psionist Page

Browser-safe Color Cube

Join The Norwegian-Narnian Friendship Society
(including Claws and Regulations)

Current issues seen from a Christian viewpoint

Ten Questions for Anne Kari - interview with The Player

Literature page with interesting links

Philosophical statements

Computers - and what to use them for

Pro Life page

Becoming a Christian

Visit England

Aerial view of Lofoten

Come to Norway

LINE! How to work as a prompt

My own writings

About Anne K. Sorknes

What's hot/
Hva er brennbart
hot
Main menu list/
Temamenyen
menu
Norwegian materials only/
Rent norske sider:

Hovedsider
Reservesider
norsk meny
Web design/
Storknebb Vevstue
Storknebb Vevstue
Norwegian
spacer

26. desember
Narnia-film - oppdatert

13. juli
Noen narnianske bokomslag av Pauline Baynes - engelske utgaver - oppdatert

6. april
Tolkien-tegninger som bokomslag


Tidligere temaer:

Bokomslag av Pauline Baynes til noen av J.R.R. Tolkiens bøker - oppdatert

Tilhold for Nødlands Narnia-sider

Um pengar

Store bilder - flyttet og oppdatert

Avatarer for Narnia - Oss talende dyr imellom - flyttet og oppdatert

Blott en dag

Vår Gud vere æra

Anne Geddes - en livsbejaende kunstner - flyttet og oppdatert

En hyllest til livet! - flyttet og oppdatert

Gjestebok - flyttet og nydesignet

Minneord om Pauline Baynes (1922-2008) (av Brian Sibley)

Alt som er sant, alt som er ære verdt - gi akt på det!

Utvalgte tekster fra Salmenes Bok
Herren skal bevare deg fra alt ondt
Herren er min hyrde - flyttet og oppdatert

Salmer til trøst
Salmer til lovsang
Salmer for julen
Salmer for påsken

Narnia - Adams sønner og Evas døtre

Narnia - Oss talende dyr imellom (diskusjonsforum)

Svensk natur - blomster m.m. på Finnskogen

Gjelden betalt av Odd S. Beverfjord - utvidet utgave av
Gjeldsbrevet av Odd S. Beverfjord

Tolkien-tegninger på frimerker

En dag i ringskrømtenes liv av Tore Jan Narvestad

Velkommen til Sverige

J.R.R. Tolkien

Songar og dikt av Johan Chr. Sorknes - nydesignet og utvidet

En liten teddyhistorie

Fredsfyrsten

Han er vår fred

Ordverkstedet - ordleker og tidsfordriv

Lenker til forskjellige nyttige ressurser

Vennskapsquilt

Generelle webringer og linkutvekslinger

Anatomi, logikk og pedagogikk - alfabetdannelse i Midgard - illustrert og oppdatert

Temamenyen - nydesignet og utvidet

Lenker til gratis grafikk - nå i norsk utgave

Diplomer og gaver

Vennskapsforeningen Norge-Narnia - flyttet og oppdatert

Gratis bakgrunnsfliser til nedlasting

Arne Garborg 1851-2001
(med tekstene til "Haugtussa" og "I Helheim")

Jesusbarnet - et motsigelsens tegn

Julesiden min

Gaven

Gud ble menneske

Mat en sulten isbjørn - eksempel på JavaScript

Nett-ringen "Norske Lesehester" - flyttet fra Webring.org til RingSurf

En allegori av Odd S. Beverfjord

Familievennlige nettsteder - i ny katalog

Liste over web-ringer

Web-ressurser

Planer som skal forvandle barnas bevissthet? Artikler av Berit Kjos

Kristen? Tanker om tro og tenkning - omarbeidet og oppdatert

Litt religionssosiologi

Fødselsdagsselskapet - om julefeiring

Være en kristen - nye lenker

Om kreditering

Han er ikke her, han er oppstanden

I begynnelsen skapte Gud ....

Melbø: Vi som avkristner Norge

Browser-sikker fargekube

Bær frukt som er omvendelsen verdig

Fredsriket

Jeg dannet deg i mors liv

"Nett-adopsjon" på Norges-siden min

Utvalgte tekster fra Bibelen

Lenke: Billett til Indifferentia
- lyrikksamling med særpreg

C.S. Lewis 1898-1998
(omfatter også en bibliografi)

Narnianske ressurser

Om Narniabøkene

Psionist-siden

Innmelding i Vennskapsforeningen Norge-Narnia
(omfatter også Forfatning og Løver)

Aktuelle spørsmål sett fra kristen synsvinkel

Litteraturside med interessante lenker

Kirkebranner - en tankevekker

Hjemmeundervisning - pedagogiske lenker

Filosofiske ytringer

Datamaskiner - og hva de kan brukes til

Ja til livet-siden

Bli en kristen

Besøk England

Lofoten sett fra lufta

Reis i Norge

Trollmannens læregutt

Mine egne tekster

Om Anne Kari

If you want to link to my site at http://eq5.net/home, please use this link button (or choose one of my banners):
 
Hvis du vil lage en lenke til sidene mine på http://eq5.net/home, så bruk gjerne denne knappen (eller velg et av bannerne mine):
link button


Sidene fremstilt ....

Send me email
email
Anne K. Sorknes
Send meg epost
 
home
To homepage at the cottage
menu
To start page / startsiden
menu
To visitors' book / gjesteboka
home
Til hjemmesiden i hytta
Graphics on this page credited to aks. and In His Image